Malaysia landscape
Jawatan kerja
Teranect

Pentadbir Perniagaan

Teranect Disiarkan: 1 Bulan Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
  • Pandu dan selia strategi untuk pertumbuhan perniagaan yang positif
  • Menyelia aktiviti kewangan dan belanjawan

  • Menganalisis penyata kewangan, laporan jualan dan penunjuk prestasi lain
  • Menyimpan fail dan rekod aktiviti perniagaan yang teratur

  • Memastikan pangkalan data syarikat sentiasa dikemas kini

  • Membina hubungan dengan pelanggan

  • Rangkaian dengan bakal pelanggan dan rakan industri

  • Berhubung dan berunding dengan eksekutif, pekerja dan pasukan untuk meningkatkan operasi perniagaan
  • Kenal pasti ketidakcekapan dan penyelidikan cara inovatif baharu untuk penambahbaikan melalui teknologi dan sumber

  • Bersedia untuk sebarang tugas pentadbiran lain yang diperlukan


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Ketua Bahagian Sistem Pengurusan Kualiti, HR & Penolong Pentadbiran / Eksekutif, Eksekutif Pembelian, Pembangun Perisian Full Stack, Eksekutif Pemasaran Digital, Pengurus pemasaran.