Malaysia landscape
Jawatan kerja
Orlin Academy Sdn Bhd

Pembantu Pejabat merangkap Pemandu

Orlin Academy Sdn Bhd Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Keperluan Kerja:

1. Umur antara 18 tahun sehingga 45 tahun

2. Lesen memandu yang sah untuk kereta/van

3. Rekod pemanduan bersih

4. Rekod kesihatan yang baik

5. Lelaki pilihan

6. Warganegara Malaysia SAHAJA

7. Kemahiran dalam MS Office

8. Kebolehan bekerja dengan baik di bawah penyeliaan terhad.

Tanggungjawab kerja:

1. Memandu pelajar dan guru ke destinasi yang diingini (biasanya setiap dua minggu)

2. Menjaga keselamatan dan kebersihan kenderaan

3. Menggunakan aplikasi navigasi untuk menentukan laluan terbaik

4. Menguruskan inventori bekalan dan melaksanakan kemasukan data mengikut keperluan.

5. Memastikan kebersihan harian sekolah

6. Memastikan semua peralatan sentiasa diselenggara

7. Menjalankan kerja lain yang diperlukan oleh pihak pengurusan.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Terapi pekerjaan, Guru Keperluan Pendidikan Khas, Guru merangkap Pentadbir.