Malaysia landscape
Jawatan kerja
Arissto (M) Sdn Bhd

Gudang Operator (Pekerja Am – Sambilan)

Arissto (M) Sdn Bhd Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

• Memuat dan memunggah penghantaran.

• Menerima, mengalih, menyemak, melabel dan menyimpan barang masuk.

• Menyemak barang yang diterima dan memastikan ketepatan jenis, kuantiti dan kualiti.

• Memilih, membungkus dan melabelkan produk sebelum ia dihantar.

• Menjalankan proses pengeluaran mengikut arahan kerja yang diberikan.

• Mematuhi amalan pengilangan yang baik semasa proses operasi.

• Menjaga kekemasan dan kebersihan perkakas, peralatan dan bilik.

• Mengendalikan mesin pemprosesan makanan.

• Melakukan tugasan ad hoc seperti yang diarahkan.

 

Responsibilities:
• Loading & unloading shipments
• Receiving, moving, checking, labelling and storing incoming goods.
• Checking goods received and ensuring the accuracy of type, quantity & quality.                    

• Picking, packing, packaging and labelling products before they are dispatched.
• Ad hoc tasks as assigned.

Requirements:
• Minimum SPM or its equivalent
• Training will be provided
• Required language: English and Bahasa Malaysia.                                                      

• Preferred Malay male
• Basic reading and mathematics skills
• Location Working: Bandar Serenia, Sepang. 

•  RM90/day


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Eksekutif QA, Internship Untuk Pelajar IT / Sains Komputer.