Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Penterjemah Jepun - 2 jawatan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Penterjemah Jepun - 2 jawatan

Penerangan mengenai pekerjaan :

 • Jualan Pengiklanan dalam Majalah

 • Penulisan dan terjemahan

 • Berubah daripada Majalah Kertas kepada Web One

 • Membina dan mengekalkan hubungan yang berpanjangan dengan pelanggan sedia ada dan berpotensi.

 • Perancangan dan penyuntingan.

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Ijazah dalam Pengajian Perniagaan, Pemasaran, Pengiklanan atau setaraf.

 • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja

 • Pemikiran kreatif, baik dalam penulis kandungan dan memberi idea yang baik tentang reka bentuk (laman web, facebook & Instagram.

 • Sanggup untuk belajar

 • Freshie digalakkan memohon

 • Bersedia bekerja di Shah Alam, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pemasaran digital, Pembantu Operasi / Eksekutif, Penasihat Perkhidmatan, Pelatih Pengurusan Acara, Pemasaran Merchandiser, HR & Penolong Pentadbiran / Eksekutif, Eksekutif Pembelian.