Malaysia landscape
Jawatan kerja
Orlin Academy Sdn Bhd

Guru Keperluan Pendidikan Khas

Orlin Academy Sdn Bhd Disiarkan: 2 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1) Mengadakan kelas dengan kreativiti dan mengikuti garis panduan yang diketengahkan oleh syarikat.

2) Merancang Rancangan Pendidikan Individu untuk penggal, bulanan dan mingguan.

3) Menyediakan laporan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak

4) Mengadakan aktiviti kurikulum di dalam kelas

5) Menghadiri seminar/latihan dalaman/kursus yang diarahkan oleh syarikat

6) Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh syarikat

Keperluan Guru Pendidikan Khas:

  • Ijazah sarjana muda dalam pendidikan / pendidikan khas / psikologi.
  • Pengalaman sebelum ini bekerja dengan pelajar berkeperluan khas akan berfaedah.
  • Pengetahuan tentang amalan pengajaran untuk murid berkeperluan khas.
  • Pengkhususan dalam Pendidikan Khas akan menguntungkan.

Faedah: Tuntutan lebih masa

Pilihan: Malaysia Sahaja


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pembantu Pejabat merangkap Pemandu, Terapi pekerjaan, Guru merangkap Pentadbir.