Malaysia landscape
Jawatan kerja
Orlin Academy Sdn Bhd

Terapi pekerjaan

Orlin Academy Sdn Bhd Disiarkan: 2 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Keperluan Kerja:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Sijil Profesional, Diploma/Lanjutan/Tinggi/Siswasiswazah, Ijazah Sarjana Muda/Pos Siswazah Diploma/Ijazah Profesional dalam Pendidikan Berkeperluan Khas, Terapi Fizikal/Fisioterapi, Terapi Carakerja, Psikologi, Pendidikan/Pengajaran/Latihan, Terapi Pertuturan atau bersamaan.
 • Melayani kanak-kanak berkeperluan khas dalam lingkungan umur 2 hingga 15 tahun.
 • Menyediakan Pelan Pendidikan Individu (IEP) dengan kelas harian untuk memenuhi keperluan individu pelajar dalam akademik dan juga bukan akademik.

Tanggungjawab

 • Mengendalikan kelas dengan kreativiti dan ikut garis panduan yang diketengahkan oleh syarikat.
 • Merancang Rancangan Pendidikan Individu untuk penggal, bulanan dan mingguan.
 • Sediakan laporan perkembangan dan kemajuan kanak-kanak
 • Menjalankan aktiviti kurikulum di dalam kelas
 • Menghadiri seminar/latihan dalaman/kursus yang diarahkan oleh syarikat
 • Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh syarikat

Faedah

 • Gaji pokok
 • Lebih masa


Faedah Tambahan

 • Latihan Disediakan

CALON MALAYSIA YANG DIUTAMAKAN SAHAJA


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pembantu Pejabat merangkap Pemandu, Guru Keperluan Pendidikan Khas, Guru merangkap Pentadbir.