Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif / Pengurus Jualan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 28 Hari
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif / Pengurus Jualan

Penerangan mengenai pekerjaan :

 • Bertanggungjawab ke atas keseluruhan nombor jualan syarikat

 • Untuk memastikan pelanggan berpuas hati dengan produk dan perkhidmatan

 • Mengekalkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan sumber penyelesaian masalah dan menentukan keperluan mereka.

 • Mengurus, memimpin dan memotivasikan pasukan jualan

 • Untuk melatih eksekutif jualan baru

 • Dorong pasukan jualan untuk mencapai sasaran seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan

Keperluan Kerja:

 • Min diploma atau kelayakan yang setaraf dengannya.

 • 5 tahun pengalaman bekerja

 • Sanggup menerima tekanan

 • Mesti mempunyai kemahiran kepimpinan

 • Good command to English & Bahasa Malaysia

 • Sanggup bekerja di Rawang, Selangor


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Eksekutif Jualan –Farmaseutikal, Pengurus Kanan / Pembangunan Perniagaan - Dalaman , Eksekutif jualan, Pengurusan Acara Junior, Pakar Acara, Eksekutif Pemasaran Muda, Pembantu Operasi / Eksekutif ( 2 Kekosongan), Tukang Pasang / Pengimpal.