Malaysia landscape
Jawatan kerja
Top Speed Group

Pembantu Pengurusan Harta

Top Speed Group Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1) Mengendalikan penyerahan harta dan menjalankan pemeriksaan pra-penyerahan untuk penyewa baru atau penyewa tamat tempoh,

2) Untuk mengeluarkan sewa invois bulanan, susulan sewa dengan penyewa, mengeluarkan surat peringatan untuk bayaran tertunggak, Surat Tuntutan, dsb.

3) Minta bayaran untuk yuran penyelenggaraan, sewa taksiran, cukai tanah, yuran penyelenggaraan bangunan lain yang berkaitan,

4) Membantu penyewa dan menyelesaikan masalah/aduan mereka, melaporkan dan membuat susulan dengan kontraktor mengenai pembetulan kecacatan,

5) Surat-menyurat kepada penyewa untuk sebarang perkara berkaitan harta; mengendalikan dan mengurus aduan penyewa dan menyelesaikan masalah,

6) Surat-menyurat dengan penyedia perkhidmatan sumber luar (pembersihan, landskap, dan lain-lain) untuk memastikan kebersihan hartanah,

7) Berkomunikasi dan tindak lanjut dengan pihak berkuasa yang berkaitan, apabila perlu,

8) Simpan helaian kawalan kemas kini untuk memastikan semua dokumen, perjanjian, lesen, dsb. adalah terkini dan pembaharuan insurans bangunan (jika perlu) dibuat tepat pada masanya.

9) Mana-mana tugas lain sebagaimana dan apabila diperlukan diarahkan dari semasa ke semasa oleh Atasan/Pengurusan.

Keperluan:

 • Diploma sekolah tinggi, ijazah pendidikan am, atau setaraf.

 • Keupayaan untuk kekal tenang apabila pelanggan tertekan atau kecewa.

 • Pengalaman bekerja dengan sokongan pelanggan.

 • Kemahiran menggunakan Microsoft Suite (Excel, Word, Outlook, dll.)

 • Tersusun dan berorientasikan perincian

 • Kemahiran komunikasi yang luar biasa secara lisan dan bertulis

Pakej / Faedah:

 • Latihan disediakan

 • Caruman KWSP & SOCSO

 • Cuti tahunan

 • Cuti Perubatan & Masuk Hospital

 • Calon Berminat Email Resume : Daftar untuk Memohon


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: PENYELIA TAPAK, ADMIN ASSISTANT, PEMANDU GDL merangkap Penjaga Stor, Orang Jualan/Pembantu Jualan (TWU), Penyelia Cawangan (Tawau).