Malaysia landscape
Jawatan kerja
Teranect

Pelatih Pentadbiran Perniagaan

Teranect Disiarkan: 19 Hari Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kami sedang mencari Pelatih Pentadbir Perniagaan yang bersemangat yang boleh menyokong jabatan pentadbir perniagaan kami dengan tugas dan aktiviti pentadbiran perniagaan harian.

Lokasi Bekerja: Johor Bahru / Kuala Lumpur (Sokongan jauh - bekerja dari Rumah buat masa ini kerana Covid-19)

Tanggungjawab termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Membantu dalam memacu dan menyelia strategi untuk pertumbuhan perniagaan yang positif

 • Membantu dalam menyelia aktiviti kewangan dan belanjawan

 • Menyimpan fail dan rekod aktiviti perniagaan yang teratur

 • Memastikan pangkalan data syarikat sentiasa dikemas kini

 • Membantu Pentadbir Perniagaan dan jabatan dengan pengurusan perhubungan pelanggan harian dan operasi perniagaan

 • Kenal pasti ketidakcekapan dan penyelidikan cara inovatif baharu untuk penambahbaikan melalui teknologi dan sumber

 • Bersedia untuk sebarang tugas pentadbiran lain yang diperlukan

Keperluan:

 • Sedang mengikuti/telah mengikuti ijazah Pentadbiran Perniagaan atau setaraf

 • Kemahiran komunikasi dan rangkaian yang sangat baik

 • Berorientasikan perincian

 • Bermotivasi diri & berdisiplin

 • Penguasaan lisan dan bertulis yang baik dalam bahasa Inggeris diperlukan

 • Kemahiran organisasi yang kuat

 • Kemahiran pengurusan masa dengan keupayaan untuk melakukan pelbagai tugas

 • Pengetahuan perniagaan yang luas

 • Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pelatih Sumber Manusia, Pentadbir Perniagaan, HR & Pembantu Pentadbir, Pembantu Tadbir, Eksekutif Perkhidmatan Ipartner/ Eksekutif Junior, Pelatih Pemasaran, Intern Pembangun Frontend.