Malaysia landscape
Jawatan kerja
Teranect

Pembangun Perisian Full Stack

Teranect Disiarkan: 2 Bulan Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kami sedang mencari pembangun perisian tindanan penuh yang selesa dengan pengaturcaraan perisian bahagian hadapan dan belakang. Anda akan bertanggungjawab untuk membangunkan dan mereka bentuk seni bina web bahagian hadapan, memastikan responsif aplikasi, dan bekerja bersama pereka grafik untuk ciri reka bentuk web, antara tugas lain. Anda juga akan bekerja sebagai sebahagian daripada pasukan untuk melaksanakan ciri baharu, serta membuat pengubahsuaian dan membetulkan pepijat dalam kod sedia ada.

Lokasi Bekerja: Johor Bahru / Kuala Lumpur (Sokongan jauh - bekerja dari Rumah buat masa ini kerana Covid-19)

Tanggungjawab:

 • Reka bentuk interaksi pengguna pada halaman web.

 • Mereka bentuk, membangun dan menulis API yang berkesan.

 • Reka bentuk seni bina bahagian klien dan bahagian pelayan untuk memenuhi keperluan teknikal dan pengguna.

 • Cipta, reka bentuk dan laksanakan reka letak untuk aplikasi baharu dan sedia ada.

 • Buat pelayan dan pangkalan data untuk kefungsian.

 • Bekerjasama dengan pereka grafik untuk ciri reka bentuk web.

 • Bekerjasama dengan pasukan pembangunan dan pengurus produk untuk memikirkan penyelesaian perisian.

 • Pastikan pengoptimuman merentas platform untuk telefon mudah alih dan responsif serta kecekapan aplikasi.

 • Selesaikan masalah, nyahpepijat dan naik taraf perisian.

 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

Keperluan:

 • Diploma, Ijazah Sarjana Muda atau Kelayakan Tinggi dalam Sains Komputer, Kejuruteraan Perisian atau bidang berkaitan.

 • Sebaik-baiknya sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja sebagai Jurutera Perisian.

 • Mempunyai pengetahuan tentang Pangkalan Data seperti NoSQL, SQL, dll.

 • Mempunyai pengetahuan tentang Rangka Kerja seperti Laravel, Flutter, Django, Gin, Martini, dll.

 • Kemahiran dengan bahasa asas hadapan seperti React, Typescript, Javascript, Angularjs, dsb.

 • Kemahiran dengan bahasa sebelah pelayan seperti Python, Ruby, Java, PHP dan .Net.

 • Kemahiran pengurusan organisasi dan projek yang kukuh.

 • Kemahiran komunikasi lisan dan kerja berpasukan yang sangat baik.

 • Kemahiran menyelesaikan masalah yang baik.

 • Perhatian kepada perincian.

 • Fikiran analitikal.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Tukang Pasang / Pengimpal, Eksekutif Jualan / Jurutera Jualan, HR Admin dan Pegawai, Pelatih Pentadbiran Perniagaan, Pelatih Pemasaran, Pelatih Sumber Manusia.