Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Pengurus Kanan, Sumber Manusia

Spark Hunts Resources Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Pengurus Kanan, Sumber Manusia

Keperluan Kerja:

 • Bekerjasama rapat dengan Sumber Manusia Kumpulan untuk menyediakan pemerolehan bakat hujung ke hujung tambah nilai dengan membangunkan strategi perekrutan yang inovatif, membina saluran paip bakat & penjenamaan majikan untuk menyokong perniagaan

 • Bertanggungjawab dalam hal pekerja asing, termasuk perancangan tenaga kerja, penyerahan dokumen untuk permohonan pekerja asing, pembaharuan & pembatalan permit kerja, mengatur pekerja untuk pemeriksaan FOMEMA dan mengendalikan sebarang disiplin dan rungutan.

 • Bekerjasama rapat dengan Sumber Manusia Kumpulan, dan Pengurus Loji dalam mengesyorkan bonus tahunan, kenaikan gaji, latihan kenaikan pangkat dan menyediakan analisis/penanda aras dengan kajian dan penanda aras yang diperlukan terhadap industri pasaran.

 • Memastikan penyerahan input ke dalam sistem HRIS adalah tepat dan lengkap.

 • Menjalankan analisis keperluan latihan dan mengesyorkan program penambahbaikan untuk merapatkan jurang kecekapan dan membina keupayaan kakitangan yang kukuh.

 • Aktiviti pertunangan seperti hari keluarga, makan malam tahunan, hari sukan, pertunangan sarapan pagi dan lain-lain.

 • Menasihati dan menjalankan pertanyaan domestik dengan HR Kumpulan mengenai isu berkaitan pemecatan, tatatertib dan salah laku.

 • Untuk melaksanakan apa-apa tugas dan tugasan lain yang diarahkan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa.

Keperluan Kerja:

 • Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam Perniagaan, Sumber Manusia atau setaraf.

 • 9 hingga 10 tahun pengalaman bekerja dalam Sumber Manusia

 • Keupayaan untuk bertindak dengan integriti, profesionalisme dan kerahsiaan

 • Terperinci dan berorientasikan matlamat, mempunyai fleksibiliti untuk menangani pelbagai keutamaan

 • Pengetahuan yang baik tentang undang-undang pekerjaan Malaysia dalam Akta Pekerjaan

 • Bersedia bekerja di Setiawan, Perak


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pejabat Depan - Penyambut Tetamu, HR & Admin Executive, Pembantu Operasi / Eksekutif ( 2 Kekosongan), Eksekutif Jualan –Farmaseutikal, Tukang Pasang / Pengimpal.