Malaysia landscape
Jawatan kerja
MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD

PEMAJU TINDAKAN PENUH

MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab kerja
• Mereka bentuk, membangun dan menguji UI untuk aplikasi mudah alih dan web menterjemah dengan tepat
keperluan pengguna dan perniagaan ke dalam kod bahagian hadapan berfungsi
• Pengalaman praktikal mereka bentuk dan membangunkan aplikasi menggunakan Java EE
platform, Rangka Kerja Spring, Hibernate, JPA, JaxB, Jax-RS, rangka kerja Jersi dan
Java Server Faces (JSF) Pengetahuan yang sangat baik tentang Pangkalan Data Perhubungan, SQL dan ORM
teknologi
• Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat
• Rekod prestasi yang terbukti dalam penyampaian penyelesaian perusahaan
• Keupayaan untuk menyatakan masalah & dapat memberikan penyelesaian jangka panjang

Keperluan Minimum
• Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dalam Sains Komputer
• 3+ tahun pengalaman dalam pembangunan frontend
• Kebiasaan dengan metodologi pembangunan Scrum/Agile
• Pengalaman membina aplikasi web berorientasikan objek dalam JavaScript, HTML, CSS,
NodeJS, ReactJS, API, MongoDB, Django, SQL/NOSQL, PostgreSQL.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: PEMBANGUN RPA - LALUAN UI, Pembangun Mudah Alih Kanan, Pembangun Mudah Alih (iOS), Intern Pembangun Frontend, Pembangun Back End, JURUTERA GUDANG DATA KANAN.