Malaysia landscape
Jawatan kerja
MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD

Pembangun Mudah Alih (iOS)

MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD Disiarkan: 1 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab kerja
• Pelaksanaan, sokongan dan penyelenggaraan aplikasi yang diberikan
• Bertanggungjawab untuk analisis sistem, reka bentuk sistem, pembangunan aplikasi, laporan
penjanaan, pindaan dan peningkatan
• untuk permohonan yang diberikan
• Memastikan sistem yang dipinda dan dipertingkatkan memenuhi keperluan fungsian pengguna
spesifikasi.
• Pastikan semua dokumentasi, proses dan metodologi digunakan dalam pelbagai
fasa pembangunan sistem dan
• pelaksanaan adalah mengikut piawaian Bank.
• Memastikan dokumentasi yang betul bagi semua pembangunan untuk memudahkan penyelenggaraan masa hadapan dan
penambahbaikan. –
• Menggunakan metodologi penilaian risiko yang dikeluarkan oleh Keselamatan Maklumat
Jabatan untuk memastikan kawalan yang betul adalah
• membina seperti yang dikehendaki oleh perniagaan
• Membina kawalan yang sesuai ke dalam perisian aplikasi perniagaan untuk memastikan kestabilan,
keselamatan dan kebolehpercayaan.
• Memberi nasihat pakar untuk penyelesaian terbaik kepada masalah pengeluaran
• Berhubung dengan pengguna untuk menentukan keperluan sistem
• Menyediakan pilihan/alternatif yang tersedia untuk menangani Keperluan Perniagaan Pengguna dan
cadangan penyelesaian perisian
• Menganalisis perubahan & kesan ke atas sistem sedia ada
• Menyediakan, menjalankan dan menyemak ujian sistem, untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan
memastikan pelaksanaan bebas masalah
• Menyediakan sokongan semasa pelaksanaan perisian dan sistem. Berhubung dengan yang lain
Jabatan dalam bahagian untuk
• kelancaran penggunaan Perisian Aplikasi.
• Keutamaan dan pengagihan tugas untuk pembangunan dan pelaksanaan
• Penilaian dan pemerolehan alatan, utiliti, perkakasan (termasuk naik taraf) dan
perisian
Keperluan Minimum
• Ijazah BS/MS dalam Sains Komputer, Kejuruteraan atau subjek berkaitan
• Pengalaman kerja yang terbukti dalam pembangunan perisian
• Pengalaman bekerja dalam pembangunan iOS
• Telah menerbitkan satu atau lebih apl iOS dalam gedung aplikasi
• Kebiasaan mendalam dengan MVVM, RX SWIFT, VIPER SWIFT- UI, Objective-C &
Sentuhan Koko
• Pengalaman bekerja dengan rangka kerja iOS seperti Data Teras, Animasi Teras, Teras
Grafik dan


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: PEMBANGUN RPA - LALUAN UI, Pembangun Mudah Alih Kanan, PEMAJU TINDAKAN PENUH, Intern Pembangun Frontend, Pembangun Back End, JURUTERA GUDANG DATA KANAN.