Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Rakan Audit

SELVA & ASSOCIATES Disiarkan: 2 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Associate Audit

Tanggungjawab

 • Selesaikan keseluruhan tugasan audit dari peringkat perancangan sehingga selesai audit.
 • Menggubal penyata kewangan mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia terutamanya Piawaian Pelaporan Entiti Persendirian Malaysia (MPERS)
 • Membantu dalam pengiraan stok dan menyediakan dokumentasi audit.
 • Melaporkan kepada senior audit dan pengurus mengenai status audit bergantung pada jenis audit yang dilakukan.

Keperluan

 • Diploma dalam bidang perakaunan pemegang dengan sekurang- kurangnya 3 tahun pengalaman audit.
 • Graduan baru dengan ijazah dalam Perakaunan atau kelayakan profesional lain dengan sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman dalam pengauditan.
 • Kecekapan dalam Piawaian Pengauditan dan Piawaian Perakaunan.
 • Keupayaan untuk mengekalkan tahap kerahsiaan yang tinggi.
 • Keupayaan untuk bekerja di bawah tekanan dan pengawasan minimum.
 • Keupayaan untuk bekerja sebagai satu pasukan.
 • Pengurusan masa yang baik, mampu mengutamakan tanggungjawab kerja dan mampu menyampaikan tepat pada masanya.
 • Kemahiran interpersonal yang baik untuk dapat berkomunikasi dengan semua peringkat kakitangan.
 • Mahir berbahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.

Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Eksekutif akaun.