Malaysia landscape
Jawatan kerja
Teranect

Pentadbir Perniagaan

Teranect Disiarkan: 2 Bulan Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Kami sedang mencari pentadbir perniagaan untuk mengawasi operasi harian perniagaan kami. Anda akan terlibat dalam memudahkan dan memperkemas operasi perniagaan kami untuk menyokong pertumbuhan Syarikat kami dan jabatan atau pasukan individunya.

Tanggungjawab termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Pandu dan selia strategi untuk pertumbuhan perniagaan yang positif
 • Menyelia aktiviti kewangan dan belanjawan
 • Menganalisis penyata kewangan, laporan jualan dan penunjuk prestasi lain
 • Menyimpan fail dan rekod aktiviti perniagaan yang teratur
 • Memastikan pangkalan data syarikat sentiasa dikemas kini
 • Membina hubungan dengan pelanggan
 • Rangkaian dengan bakal pelanggan dan rakan industri
 • Berhubung dan berunding dengan eksekutif, pekerja dan pasukan untuk meningkatkan operasi perniagaan
 • Kenal pasti ketidakcekapan dan penyelidikan cara inovatif baharu untuk penambahbaikan melalui teknologi dan sumber
 • Bersedia untuk sebarang tugas pentadbiran lain yang diperlukan

Keperluan:

 • Sebaiknya sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja sebagai Pentadbir Perniagaan
 • Mempunyai ijazah Pentadbiran Perniagaan atau setaraf
 • Boleh berkomunikasi dalam bahasa Mandarin
 • Kemahiran komunikasi dan rangkaian yang sangat baik
 • Berorientasikan perincian
 • Kualiti kepimpinan yang kuat
 • Bermotivasi diri & berdisiplin
 • Penguasaan lisan dan bertulis yang baik dalam bahasa Inggeris diperlukan
 • Kemahiran organisasi yang kuat
 • Kemahiran pengurusan masa dengan keupayaan untuk melakukan pelbagai tugas
 • Pengetahuan perniagaan yang luas
 • Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat
 • Fresh Graduate dialu-alukan

Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Pelatih Pentadbiran Perniagaan, Pelatih Sumber Manusia, HR & Pembantu Pentadbir, Pembantu Tadbir, Eksekutif Perkhidmatan Ipartner/ Eksekutif Junior, Pelatih Pemasaran.