Malaysia landscape
Jawatan kerja
Teranect

Pembangun Perisian Full Stack

Teranect Disiarkan: 22 Hari Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

 • Reka bentuk interaksi pengguna pada halaman web.

 • Mereka bentuk, membangun dan menulis API yang berkesan.

 • Reka bentuk seni bina bahagian klien dan bahagian pelayan untuk memenuhi keperluan teknikal dan pengguna.

 • Cipta, reka bentuk dan laksanakan reka letak untuk aplikasi baharu dan sedia ada.

 • Buat pelayan dan pangkalan data untuk kefungsian.

 • Bekerjasama dengan pereka grafik untuk ciri reka bentuk web.

 • Bekerjasama dengan pasukan pembangunan dan pengurus produk untuk memikirkan penyelesaian perisian.

 • Pastikan pengoptimuman merentas platform untuk telefon mudah alih dan responsif serta kecekapan aplikasi.

 • Selesaikan masalah, nyahpepijat dan naik taraf perisian.

 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.

Keperluan:

 • Diploma, Ijazah Sarjana Muda atau Kelayakan Tinggi dalam Sains Komputer, Kejuruteraan Perisian atau bidang berkaitan.

 • Sebaik-baiknya sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja sebagai Jurutera Perisian.

 • Mempunyai pengetahuan tentang Pangkalan Data seperti NoSQL, SQL, dll.

 • Mempunyai pengetahuan tentang Rangka Kerja seperti Laravel, Flutter, Django, Gin, Martini, dll.

 • Kemahiran dengan bahasa asas hadapan seperti React, Typescript, Javascript, Angularjs, dsb.

 • Kemahiran dengan bahasa sebelah pelayan seperti Python, Ruby, Java, PHP dan .Net.

 • Kemahiran pengurusan organisasi dan projek yang kukuh.

 • Kemahiran komunikasi lisan dan kerja berpasukan yang sangat baik.

 • Kemahiran menyelesaikan masalah yang baik.

 • Perhatian kepada perincian.

 • Fikiran analitikal.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Pekerjaan yang Serupa: Rakan Perniagaan Sumber Manusia (HRBP), Pembangun Thunderhead, Pembangun Kanan Java, Eksekutif Pemasaran Digital, Pentadbir Perniagaan, Pengurus pemasaran.