Malaysia landscape
Jawatan kerja
ND PAPER MALAYSIA (SELANGOR) SDN BHD

Eksekutif Undang-undang

ND PAPER MALAYSIA (SELANGOR) SDN BHD Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Deskripsi kerja

 • Untuk mendraf, menyemak dan merundingkan kontrak komersial, perjanjian dan dokumen undang-undang. Memastikan pematuhan kepada keperluan undang-undang, peraturan dan dalaman korporat.
 • Untuk menyediakan perkhidmatan sokongan undang-undang dalam hal-hal perundangan Syarikat bagi kelancaran operasi perundangan Syarikat dan anak-anak syarikatnya dengan penekanan kepada hal-hal korporat.
 • Memantau perkembangan kawal selia untuk pematuhan berterusan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • Membantu pasukan pengurusan menguruskan risiko undang-undang dan komersial.
 • Menyokong permohonan untuk lesen dan kelulusan kawal selia.
 • Berhubung dengan pihak berkuasa/klien berkaitan dengan undang-undang dan urusan/pertanyaan kesetiausahaan syarikat.
 • Untuk berhubung dengan penasihat undang-undang luar seperti yang diperlukan.
 • Sebarang tugas lain yang diarahkan dan diberikan oleh Pengurusan.

Keperluan Kerja:

 • LLB atau ijazah undang-undang yang diiktiraf dengan pengalaman kerja berkaitan sekurang-kurangnya 2-3 tahun dalam kerja pengangkutan yang merangkumi hal undang-undang korporat, kontrak dan kesetiausahaan.
 • Mempunyai rasa tanggungjawab, inisiatif, pemilikan, interpersonal, komunikasi dan kemahiran merangka yang kuat.
 • Pemain pasukan yang proaktif dan baik.
 • Penguasaan bahasa Inggeris bertulis dan lisan, Bahasa Malaysia dan Mandarin yang baik.
 • Celik PC dengan penguasaan Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) yang baik.
 • Kefasihan dalam bahasa Mandarin adalah nilai tambah kerana jawatan ini melibatkan tahap interaksi yang tinggi dengan organisasi di china.
 • Mesti sanggup bekerja di Banting

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: EKSEKUTIF JUALAN (Pengilangan), JURUTEKNIK, Pengurus akaun.