Malaysia landscape
Jawatan kerja
Agensi Pekerjaan Sumber ORG Sdn Bhd

Eksekutif Halal Kawal Selia Kerajaan - Masai Jo

Agensi Pekerjaan Sumber ORG Sdn Bhd Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

 • Bertanggungjawab menguruskan permohonan halal syarikat
 • Bertanggungjawab menguruskan dokumentasi dan rekod berkaitan halal
 • Bertanggungjawab mengawal dan mengemas kini Sistem Jaminan Halal (HAS) mengikut MHMS semasa
 • Untuk memastikan HAS difahami, dilaksanakan dan diselenggara dari semasa ke semasa mengikut MHMS semasa. Melaporkan kepada pihak pengurusan dan mengesyorkan penambahbaikan berterusan program tersebut.
 • Untuk berhubung dengan pelanggan OEM mengenai aplikasi Halal dan isu berkaitan.
 • Untuk berhubung dengan badan pensijilan luar dan juruaudit mengenai audit Halal dan melaporkan penemuan ringkasan dan memimpin dalam audit dalaman.
 • Memastikan semua bahan mentah dan proses pengeluaran memenuhi piawaian Halal
 • Untuk menyemak karya seni yang berkaitan dengan keperluan Halal.
 • Sebagai Ahli Jawatankuasa Halal dan menjalankan mesyuarat jawatankuasa halal
 • Untuk memantau kebersihan kawasan pengeluaran dan kebersihan pekerja.
 • Untuk menjalankan/menyediakan latihan halal untuk IHC dan pekerja.
 • Untuk memastikan semua isu terbuka seperti bahaya, dasar, sasaran objektif, keputusan audit, maklum balas/aduan diselesaikan dalam jangka masa tertentu.
 • Melaporkan kepada JAINJ sekiranya terdapat sebarang perubahan berkaitan bahan mentah dan proses pengeluaran.
 • Pengurusan hal ehwal kawal selia kerajaan
 • Sebarang tugas lain yang diberikan oleh Pengurusan

Keperluan:

 • Sijil Profesional, Diploma, Diploma Lanjutan/Tinggi/Ijazah, Pos
 • Diploma Siswazah atau Ijazah Profesional dalam teknologi makanan
 • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja sebagai Eksekutif Halal diperlukan untuk jawatan ini.
 • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia
 • Muslim Malaysia
 • Mahir dalam kemahiran IT (Microsoft Excel, Word dan PowerPoint)
 • Kemahiran perancangan dan pengurusan masa yang teladan
 • Mampu bekerja secara berdikari dan di bawah tekanan

** Terbuka untuk rakyat Malaysia sahaja

Sila hantar resume terkini anda kepada "tracylim at orgresources dot com dot my" atau hubungi(phone number)/ 52 (Tracy Lim)


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pembeli Misteri - Sambilan, EXEC SERVIS PELANGGAN-Fasih berbahasa Mandarin ada, HR EXECUTIVE-Kefasihan dalam bahasa Mandarin adala.