Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Penganalisis Data

Hexamatics Servcomm Disiarkan: 25 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Jawatan Kosong: Penganalisis Data
Pelanggan: syarikat IT
Jenis: Kekal
Gaji: Terbuka untuk berunding (julat pasaran dan gaji semasa)
Lokasi: Di tapak – pejabat di TRX


Tanggungjawab:
• Bekerjasama dengan pasukan berfungsi data, wakil perniagaan utama, pereka aplikasi dan arkitek penyelesaian untuk memahami landskap data, sumber data dan keperluan akhir.
• Cipta model data konseptual, logik dan fizikal untuk penyelesaian pelaporan dan analisis.
• Buat gambar rajah hubungan entiti untuk sistem hubungan dan rajah dimensi.
• Buat model data menggunakan Data Vault dan/atau teknik pemodelan Skema Bintang
• Bekerjasama dengan arkitek teknikal dan pasukan kejuruteraan data untuk memahami kekangan pangkalan data dan pertimbangan pelaksanaan.
• Bantu menentukan dan mencipta metadata yang diperlukan.
• Mengekalkan model data secara berterusan semasa pengubahsuaian dan penambahbaikan dibuat.
• Menganalisis dan mengesyorkan pengagregatan dan langkah lain untuk meningkatkan prestasi.
• Menyokong pemetaan data terperinci.


Kelayakan:
• Sekurang-kurangnya 5+ tahun pengalaman dalam pemodelan data
• Pengalaman dalam sekurang-kurangnya empat pelaksanaan projek data / analitik dalam perusahaan besar (>10000 pekerja).
• Kemahiran tinggi dalam pemodelan data l ogikal - 3NF, dimensi.
• Kemahiran tinggi dalam pemodelan data fizikal untuk pangkalan data hubungan .
• Kemahiran tinggi dalam peti besi data dan/atau teknik pemodelan skema bintang.
• Kemahiran tinggi dalam gudang data SQL dan awan (cth. Snowflake)
• Kemahiran dalam alat pemodelan data khusus (cth. Idera, Erwin)
• Kemahiran dalam konsep data besar.
Ijazah Sarjana Muda.


Kemahiran Profesional:

  • Keghairahan untuk menyumbang dalam persekitaran berorientasikan pasukan
  • Keupayaan untuk bekerja secara kreatif dan analitikal dalam persekitaran penyelesaian masalah
  • Keinginan untuk bekerja dalam persekitaran sistem maklumat
  • Kemahiran kepimpinan, komunikasi (bertulis dan lisan) dan interpersonal yang cemerlang

Laporkan kekosongan ini 🏴