Malaysia landscape
Jawatan kerja
Thirty Three DigiTec Solutions Sdn. Bhd.

Pembangun Bahagian Hadapan (Junior)

Thirty Three DigiTec Solutions Sdn. Bhd. Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

TANGGUNGJAWAB KERJA:

 • Untuk membangunkan kedua-dua Penyelesaian Web dan Aplikasi Mudah Alih.
 • Sertai dalam kitaran hayat pembangunan aplikasi mudah alih penuh termasuk: reka bentuk teknikal, pembangunan & pelaksanaan, ujian, dokumentasi dan sokongan.
 • Menghasilkan aplikasi berfungsi sepenuhnya menulis kod bersih.
 • Tulis ujian unit dan UI untuk mengenal pasti kerosakan.
 • Selesaikan masalah dan nyahpepijat untuk mengoptimumkan prestasi.
 • Berhubung dengan pasukan Produk untuk merancang ciri baharu.
 • Bekerjasama dengan Pembangun Back End untuk membangunkan penyelesaian.

SYARAT KERJA:

 • Asas Sains Komputer dalam reka bentuk algoritma, penyelesaian masalah dan analisis kerumitan.
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat, Sains Komputer, Kejuruteraan Perisian atau mana-mana Bidang IT lain yang berkaitan.
 • Berpengalaman dengan Rangka Kerja JavaScript adalah kelebihan tambahan.
 • Pemahaman asas tentang ReactJS atau React Native.
 • Pengetahuan tentang amalan kejuruteraan perisian profesional & amalan terbaik untuk kitaran hayat pembangunan perisian penuh, termasuk piawaian pengekodan, semakan kod, pengurusan kawalan sumber, proses binaan, ujian dan operasi.
 • Pengalaman dengan perpustakaan dan API pihak ketiga.
 • Kemahiran analisis yang sangat baik dengan sikap menyelesaikan masalah yang baik.
 • Pemahaman asas GIT.
 • Berpengalaman dengan Native App Programming adalah satu bonus. Cth Java, Kotlin dan Swift
 • Hanya tersedia untuk warga Malaysia .

Hargai jika anda semua boleh mengedarkan ini di kalangan perhubungan anda juga untuk jangkauan yang lebih baik.

laman web:33digitec.com

Halaman FB:https://www.facebook.com/Thirty-Three-DigiTec-Solutions-Sdn-Bhd(phone number)

#ThirtyThreeDigiTecSolutions #33DigiTec #hiring #urgenthiring #recruiting #jobopportunities #itjobs #jobsearch #softwaredevelopers #FullStackJavaScriptDeveloper #Frontenddeveloper #Front-endJavaScriptDeveloper #backenddeveloper #Back-per #MobileJavaScriptDeveloperDeveloper #Back-per #MobileJavaScriptDeveloperDeveloper


Laporkan kekosongan ini 🏴