Malaysia landscape
Jawatan kerja
WEBHAUS TECHNOLOGIES SDN BHD

PEMBANGUN PERISIAN

WEBHAUS TECHNOLOGIES SDN BHD Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

DESKRIPSI KERJA

1) Menganalisis keperluan keperluan perniagaan dan menukarnya kepada keperluan penyelesaian dan spesifikasi pelaksanaan.

2) Menganalisis keperluan fungsian, melaksanakan reka bentuk konsep dan pembangunan sistem perisian baharu, atau penambahbaikan kepada sistem perisian sedia ada.

3) Tulis kod bahagian hadapan dan hujung belakang dan sepadukan dengan API dalaman dan pihak ketiga.

4) Tulis skrip ujian unit untuk menegaskan pelaksanaan logik.

5) Lakukan kawalan kualiti perisian - ujian fungsi/unit/integrasi, ujian beban dan prestasi, pematuhan keselamatan: lakukan semakan kod rakan sebaya.

6) Ikuti perkembangan teknologi dan trend pembangunan web.

7) Laksanakan pembangunan penyelesaian dan sokong pengguna dalam SIT, UAT, Roll Out dan Sokongan Pra & Pasca Pelaksanaan.

8) Mengambil bahagian dalam semua fasa aktiviti SDLC termasuk keperluan perniagaan, pengumpulan dan analisis, reka bentuk sistem, reka bentuk pangkalan data, pembangunan dan penggunaan sistem, ujian unit dan dokumentasi teknikal atau sistem.

9) Mengambil bahagian dalam pelaksanaan projek, latihan sistem, sokongan dan penyelesaian masalah.

KEPERLUAN

1) Pemahaman lanjutan tentang Laravel, VueJS, rangka kerja MVC, Bootstrap5, HTML5, CSS3, JavaScript, JSON dan binaan API, pernyataan MySQL.

2) Pengalaman dengan kawalan versi Git.

3) Pengalaman dengan amalan pembangunan Scrum.

4) Pengalaman menggunakan alat pengurusan projek.

5) Selesa bekerja di tapak dan dari jauh.

6) Perhatian yang kuat terhadap perincian dan prosedur. Keupayaan untuk menjadi analitikal dan teliti.

7) Pembangun pantas namun teliti dan teratur.

8) Kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritis yang kuat.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pembangun Mudah Alih (iOS), PEMAJU TINDAKAN PENUH, PEMBANGUN RPA - LALUAN UI.