Malaysia landscape
Jawatan kerja
MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD

JURUTERA GUDANG DATA KANAN

MISSION CONSULTANCY SERVICES MALAYSIA SDN BHD Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab kerja
• Bekerjasama dengan Pelbagai pihak berkepentingan Perniagaan dan IT - untuk mengumpul dan menganalisis mereka
keperluan dan
• menyediakan spesifikasi fungsi terperinci dan dokumen pemetaan Data
• Keupayaan yang cekap dengan SQL. R. Python - boleh menulis skrip dan pertanyaan untuk dianalisis
data
• Bekerjasama dengan pasukan ETL atau Bl untuk memastikan penghantaran sistem mengikut
spesifikasi
• Keupayaan untuk menganalisis data dan menghasilkan pelbagai kes atau model penggunaan kepada perniagaan
• Keupayaan untuk mengesyorkan dan menjual kes dan model penggunaan baharu yang diinovasikan kepada perniagaan
dan kepada
• melaksanakan kes/model penggunaan
• Untuk melaksanakan ujian dan menguruskan kecacatan UAT yang dibangkitkan oleh perniagaan.
• Urus isu UAT dengan bersungguh-sungguh memastikan semua kes yang dilaporkan diselesaikan
segera dengan
• meminimumkan kesan ke atas garis masa projek.
• Untuk melakukan Analisis Punca Punca ke atas kecacatan yang ditimbulkan oleh perniagaan
• Keperluan Minimum
• Mesti mempunyai Ijazah dalam bidang Sains Komputer, Kejuruteraan atau teknikal.
• Pengalaman pergudangan data yang ketara sebaik-baiknya dengan Teradata Minimum 3 tahun
pengalaman kerja dalam bidang IT
• penganalisis data

Keperluan Minimum

• Mesti mempunyai Ijazah dalam bidang Sains Komputer, Kejuruteraan atau teknikal.
• Pengalaman pergudangan data yang ketara sebaik-baiknya dengan Teradata Minimum 3 tahun
pengalaman kerja dalam bidang IT
• penganalisis data
• Perkhidmatan kewangan sebelumnya, latar belakang perbankan atau insurans diutamakan


Laporkan kekosongan ini 🏴