Malaysia landscape
Jawatan kerja
Silkron Technology Sdn Bhd

Internship - Pakar Kejayaan Pelanggan

Silkron Technology Sdn Bhd Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
 • Untuk memastikan kepuasan pelanggan dan kejayaan pelanggan sepenuhnya
 • Untuk menyediakan sokongan peringkat pertama kepada pelanggan tempatan dan luar negara
 • Menjadi saluran komunikasi utama dengan pelanggan
 • Untuk melaksanakan ujian dan penilaian produk dari perspektif pelanggan
 • Untuk menjejaki dan membuat susulan pada semua isu terbuka dengan pasukan pembangunan.
 • Untuk menyediakan dan menyelenggara dokumentasi produk, pangkalan pengetahuan, panduan pengguna dan dokumen bantuan
 • Untuk merumuskan kandungan latihan, merancang dan menjalankan latihan kepada pelanggan
 • Untuk memberikan maklum balas kepada pasukan dalaman untuk penambahbaikan berterusan
 • Untuk membangunkan konsep, grafik dan reka letak untuk ilustrasi produk, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk pada logo, brosur dan mencipta video.

Pra-syarat:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma, Diploma Lanjutan/Tinggi/Ijazah, Ijazah Sarjana Muda, Diploma Lepasan Ijazah, Ijazah Profesional, Sains Komputer/Teknologi Maklumat, Kejuruteraan (Komputer/Telekomunikasi), Kejuruteraan (Elektrik/Elektronik), Kejuruteraan (Industri), Kejuruteraan (Mekatronik/Elektromekanikal), Pengajian Perniagaan, Pengurusan Perniagaan, Perkhidmatan Pelanggan atau setara.
 • Kemahiran kerjasama dan penyelarasan interpersonal yang sangat baik
 • Mampu bekerja secara bebas dengan pemikiran positif dan berorientasikan hasil
 • Ghairah dan bersemangat dalam penambahbaikan, penyelesaian masalah dan kepuasan pelanggan
 • Pengetahuan dalam Windows, sistem pengendalian Linux dan rangkaian ditambah kelebihan
 • Pengetahuan praktikal dalam perkakasan pengkomputeran, elektronik dan rangkaian adalah paling diutamakan
 • Mampu menyokong pelanggan dari jauh dan di tapak
 • Sanggup melancong dan bekerja lebih masa, pada hujung minggu dan pada syif malam jika dan apabila diperlukan
 • Kemahiran komunikasi yang berkesan dalam KEDUA-DUA Bahasa Inggeris dan Mandarin dalam lisan dan bertulis adalah WAJIB untuk menyokong pelanggan China
 • Mampu melakukan terjemahan daripada kandungan Inggeris ke dalam bahasa Cina Mandarin, atau sebaliknya
 • Kemahiran organisasi yang kuat, selesa mengurus pelbagai keutamaan bersaing
 • Graduan baru dan calon berpengalaman digalakkan untuk memohon

Maklumat tambahan:
- Waktu kerja fleksibel
- Pinjaman parkir bulanan
- Tuntutan perubatan
- Hidangan pantri
- Ganjaran penghargaan amal


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Intern Pembangun Frontend, Pembangun Back End, PEMBANGUN RPA - LALUAN UI, HR Admin dan Pegawai.