Malaysia landscape
Jawatan kerja
Silkron Technology Sdn Bhd

HR & Admin Executive / Officer / Assistant

Silkron Technology Sdn Bhd Disiarkan: 6 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
 • Untuk merancang, mengurus dan melaksanakan strategi dan aktiviti pengambilan dan pemerolehan bakat.
 • Untuk membangunkan dan melaksanakan dasar Sumber Manusia dan kebajikan pekerja syarikat.
 • Untuk mengukuhkan dan mempromosikan budaya korporat Silkron dan mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif.
 • Untuk mengurus dan menyelaras strategi perhubungan pekerja, pembinaan pasukan, aktiviti syarikat dan acara.
 • Merancang dan mengurus latihan dalaman dan luaran serta program pembangunan sumber manusia serta sistem penilaian prestasi
 • Untuk mengurus dan melaksanakan inisiatif kesihatan dan keselamatan pekerja.
 • Merancang dan menjalankan program Tanggungjawab Sosial Korporat.
 • Untuk mengendalikan pihak berkuasa dan perkara kawal selia berkaitan dengan sumber manusia, pekerjaan dan latihan.
 • Untuk melaksanakan tugas pentadbiran dan am pejabat serta sokongan dan bantuan di pejabat.

Pra-syarat:

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma, Diploma Lanjutan/Tinggi/Siswa, Ijazah Sarjana Muda, Diploma Lepasan Ijazah, Ijazah Profesional, Pengurusan Sumber Manusia, Pengajian Perniagaan/Pentadbiran/Pengurusan atau setaraf
 • Kemahiran kerjasama dan penyelarasan interpersonal yang sangat baik
 • Kemahiran komunikasi yang berkesan dalam bahasa Inggeris dan sebaik-baiknya bahasa Mandarin dalam lisan dan bertulis
 • Mampu bekerja secara bebas dengan pemikiran positif dan berorientasikan hasil
 • Pengalaman praktikal dalam sumber manusia atau pengambilan pekerja adalah lebih diutamakan
 • Kemahiran atau pengalaman pengurusan acara dan penyelarasan adalah satu kelebihan
 • Perhubungan manusia dan kemahiran pengurusan motivasi adalah lebih baik
 • Pemahaman dan minat yang baik dalam pembinaan budaya korporat amat diutamakan
 • Personaliti bebas, teratur, sistematik, bersemangat dan bersemangat adalah lebih diutamakan.
 • Graduan baru dan calon berpengalaman 1~2 tahun digalakkan untuk memohon.

Gaji: RM2,200 ~ RM3,000

Maklumat tambahan:
- Waktu kerja fleksibel
- Bonus tahunan
- Elaun perjalanan
- Tuntutan perubatan
- Penjagaan kesihatan
- Penjagaan gigi
- Penjagaan penglihatan
- Minuman pantri

Program Ganjaran:
- Hadiah hari lahir
- Insentif Sakit
- Hadiah Penghargaan Amal


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pereka UX, Pembangun Mudah Alih (iOS), PEMAJU TINDAKAN PENUH, PEMBANGUN RPA - LALUAN UI, HR Admin dan Pegawai.