Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Eksekutif IT

Spark Hunts Resources Disiarkan: 6 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Eksekutif IT

Penerangan mengenai pekerjaan :

  • Bertanggungjawab ke atas operasi IT Syarikat dari segi perkakasan, perisian dan perkara yang berkaitan.
  • Membantu menjalankan sistem ERP.
  • Baik dalam membuat laman web & pengaturcaraan
  • Sebarang tugas berkaitan IT lain yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Keperluan Kerja:

  • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma atau Ijazah dalam Sains Komputer/Teknologi Maklumat atau setaraf.
  • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
  • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan kemahiran menyelesaikan masalah.
  • Orang yang tersusun secara proaktif, bijak dengan keupayaan untuk memberikan penyelesaian cepat kepada masalah dan menasihati.
  • Bersedia bekerja di Shah Alam,Selangor
  • Jawatan sepenuh masa tersedia

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Pengurus Ketua Pasukan Pematuhan, Pengurus Operasi Risiko, Eksekutif Pentadbiran | 5 WD | Sehingga RM3K | JN, Pembangun Mudah Alih (iOS), PEMAJU TINDAKAN PENUH, PEMBANGUN RPA - LALUAN UI, Eksekutif jualan, HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar.