Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Penyelia Keselamatan Tapak

Ireka Corporation Berhad Disiarkan: 18 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

 • Menyediakan dan melaksanakan pelan keselamatan projek.
 • Untuk menjalankan mesyuarat keselamatan tapak, sediakan minit dan cadangkan penambahbaikan kepada amalan kerja.
 • Untuk melakukan pemeriksaan harian di tapak pembinaan untuk mengesahkan pematuhan dengan program keselamatan yang diluluskan.
 • Untuk memastikan pekerja baru dikeluarkan alat keselamatan yang berkaitan dan maklumat yang sesuai untuk tugasnya.
 • Menyediakan laporan pemeriksaan keselamatan harian dan laporan status kemalangan bulanan.
 • Untuk menjalankan penyiasatan kemalangan dan mengeluarkan arahan untuk membetulkan keadaan kerja yang tidak selamat yang dilakukan oleh kakitangan atau sub-kontraktor lain.
 • Untuk menyelaraskan dengan sub-kontraktor dan mengesahkan prosedur kerja keselamatan sub-kontraktor sebelum pelaksanaan atau permulaan kerja di tapak.
 • Untuk berhubung dengan OSHA dan badan yang berkaitan tentang keperluan dan pematuhan keselamatan dan kesihatan.
 • Untuk berhubung dengan kakitangan keselamatan untuk memastikan keselamatan aset syarikat dalam jagaan pada setiap masa.
 • Untuk memastikan alat, peralatan dan bantuan berkaitan keselamatan
 • Sebarang tugas lain yang munasabah yang mungkin diperlukan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa.

Keperluan:

 

 • Mesti memiliki sekurang-kurangnya Sijil Profesional atau Diploma / Ijazah (Alam Sekitar/ Kesihatan/ Keselamatan) atau disiplin yang setaraf dengannya
 • Buku Kuning Berdaftar dengan DOSH Malaysia
 • Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman bekerja dalam aktiviti berkaitan keselamatan dalam industri pembinaan

Faedah :

 • Cuti tahunan
 • Insurans (GPA & GHS)
 • Tempat letak kenderaan bermusim disediakan
 • Faedah perubatan
 • Faedah pergigian

Bagi yang berminat, sila kemukakan resume terkini berserta gaji yang diharapkan dan salinan sijil pendidikan kepada kerjaya @ireka.com.my atau hubungi Fauziana di talian(phone number)untuk maklumat lanjut.


Laporkan kekosongan ini 🏴