Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Penolong Pengurus, Kewangan

Ireka Corporation Berhad Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab :

 • Mengawasi keseluruhan spektrum Jabatan Kewangan dengan perniagaan teras dalam Pembinaan
 • Semak Akaun Pengurusan/ Penyediaan analisis belanjawan-varians
 • Penyediaan ramalan aliran tunai untuk pelaporan pengurusan dan pembiayaan projek
 • Memastikan penyediaan tepat pada masanya dan penyerahan akaun pengurusan bulanan, akaun yang diaudit, pemfailan cukai dan laporan kawal selia lain
 • Penyusunan belanjawan bulanan, suku tahunan dan tahunan
 • Memastikan pematuhan kepada piawaian pelaporan kewangan, Akta Cukai Pendapatan dan Ketetapan Umum
 • Menyelia operasi harian jabatan Kewangan
 • Melatih dan memberi bimbingan kepada bawahan, memimpin dan menyelia mereka
 • Untuk menjalankan apa-apa tugas dan tanggungjawab seperti yang diarahkan.

Keperluan :

 • Calon mestilah memiliki sekurang-kurangnya Diploma/ Ijazah dalam perakaunan atau kewangan atau setaraf dengannya
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 6 tahun pengalaman kewangan dan perakaunan dalam industri pembinaan, ahli MIA akan menjadi kelebihan tambahan
 • Pengalaman yang mantap dalam menyelaraskan aktiviti audit dan mengurus pelaporan, pembangunan dan analisis belanjawan, akaun belum bayar dan belum terima, lejar am, senarai gaji, dan perakaunan untuk pelaburan
 • Kemahiran teknikal yang baik dalam bidang cukai dan kewangan

Faedah :

 • Cuti tahunan
 • Insurans (GPA & GHS)
 • Tempat letak kenderaan bermusim disediakan
 • Faedah perubatan
 • Faedah pergigian

Bagi yang berminat, sila kemukakan resume terkini berserta gaji yang diharapkan dan salinan sijil pendidikan kepada kerjaya @ireka.com.my atau hubungi Fauziana di talian(phone number)untuk maklumat lanjut.


Laporkan kekosongan ini 🏴