Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Penolong Pengurus Akaun

Tai Weng Construction Sdn Bhd Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab kerja:-

 • Secara keseluruhan bertanggungjawab dan menguruskan operasi harian jabatan akaun.
 • Semak aliran kerja, proses dan kenal pasti bidang yang diperlukan untuk penambahbaikan / melaksanakan penambahbaikan agar lebih cekap dengan ketepatan dan keberkesanan.
 • Mengurus, memantau dan mengawal prosedur penutupan status kewangan, termasuk penyediaan akaun berkanun dan pendedahan yang berkaitan serta penyelarasan proses keseluruhan.
 • Merancang, melaksanakan dan memantau semua perkara berkaitan pengurusan aliran tunai dan pengaturan pembayaran.
 • Berhubung dengan pihak luar, cth. juruaudit, ejen cukai, setiausaha syarikat dan jurubank.
 • Memastikan semua penyerahan laporan pengurusan dan berkanun dilakukan tepat pada masanya dan tepat.
 • Menyediakan laporan pengurusan bulanan.
 • Sebarang tugas ad-hoc lain seperti yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Keperluan:-

 • Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Sijil Profesional, Ijazah Sarjana Muda/Diploma Lepasan Siswazah/Ijazah Profesional dalam Kewangan/Perakaunan/Perbankan atau yang setaraf dengannya.
 • Sekurang-kurangnya 5 Tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan diperlukan untuk jawatan ini.
 • Calon MESTI menjadi Pengurus pakar dalam Kewangan - Perakaunan Umum/Kos atau yang setara dalam bidang pembinaan.
 • Berpengalaman dalam pelaporan P&L, pembayaran pembekal dan pengurusan pemiutang dan penuaan pelanggan.
 • Pengetahuan yang baik dalam perisian perakaunan SQL akan diutamakan.
 • Memiliki personaliti yang matang, kemahiran komunikasi yang baik, teliti dan mampu bekerja dengan semua peringkat kakitangan dalam organisasi.
 • Mempunyai kenderaan sendiri
 • Bersedia bekerja di Phileo Damansara II, Petaling Jaya
 • Terbuka untuk Warganegara Malaysia Sahaja

Laporkan kekosongan ini 🏴