Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pengurus, HR (Pemerolehan Bakat/ Generalist)

Ireka Corporation Berhad Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

 • Mengawasi spektrum penuh aktiviti operasi sumber manusia yang meliputi pemerolehan & pengekalan bakat, pampasan & faedah, prestasi, pentadbiran gaji, dan perhubungan pekerja dsb.
 • Menyelia operasi harian jabatan yang bertanggungjawab.
 • Menguruskan proses pemerolehan bakat, yang mungkin termasuk pengambilan, temu duga dan pengambilan pemohon pekerjaan yang berkelayakan
 • Membangunkan dan merancang strategi pengambilan untuk Syarikat bagi memastikan kumpulan calon yang layak tersedia untuk semua jawatan dan kekosongan jawatan diisi dalam garis masa yang diperlukan.
 • Mengekalkan struktur kerja dengan mengemas kini keperluan kerja dan huraian kerja untuk semua jawatan
 • Menjalankan onboarding pekerja dan Induksi HR
 • Membangunkan rancangan tenaga kerja tahunan dan belanjawan berdasarkan struktur organisasi yang diluluskan.
 • Pengurusan dan pentadbiran pekerja asing
 • Untuk merancang dan mentadbir semua fungsi HR, penilaian prestasi, pemberhentian, tatatertib dan pengambilan.
 • Penambahbaikan berterusan pada tahap prestasi dan kualiti kerja.
 • Bekerjasama rapat dengan HOD jabatan masing-masing untuk membangun dan melaksanakan amalan dan strategi HR untuk menyokong pengembangan perniagaan;
 • Untuk melaksanakan apa-apa dan semua tugas dan tanggungjawab lain seperti yang diarahkan.

Keperluan:

 • Ijazah Sarjana Muda dalam Sumber Manusia, Pentadbiran Perniagaan, atau bidang berkaitan diperlukan.
 • Sekurang-kurangnya lima (8) tahun pengalaman pengambilan dalam industri pembinaan.
 • Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang kuat.

Faedah:

 • Cuti tahunan
 • Insurans (GPA & GHS)
 • Tempat letak kenderaan bermusim disediakan
 • Faedah perubatan
 • Faedah pergigian

Bagi yang berminat, sila kemukakan resume terkini berserta gaji yang diharapkan dan salinan sijil pendidikan kepada kerjaya @ireka.com.my atau hubungi Fauziana di talian(phone number)untuk maklumat lanjut.


Laporkan kekosongan ini 🏴