Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pegawai Keselamatan & Kesihatan

Ireka Corporation Berhad Disiarkan: 18 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

 1. Mengekalkan dan mentadbir keseluruhan dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, prosedur untuk mematuhi peraturan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan (JKKP)
 2. Bertanggungjawab untuk pematuhan dasar Keselamatan & Kesihatan dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan Pelan Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan yang berkesan, langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan bahaya di tapak projek dan mencegah kemungkinan kejadian dan kemalangan masa hadapan.
 3. Mengurus dan menyokong program penambahbaikan, mengenal pasti dan menilai risiko dan penilaian tempat kerja (HIRARC)
 4. Mengekalkan laporan kemalangan industri dan menentukan isu akar untuk isu pengurusan.
 5. Mengadakan latihan kesedaran KKP dan latihan Keselamatan Kesihatan.
 6. Menjalankan pemeriksaan dan rancangan audit keselamatan.
 7. Sebarang tugas lain yang munasabah yang mungkin diperlukan oleh pihak pengurusan dari semasa ke semasa.

Keperluan:

 1. Mesti memiliki sekurang-kurangnya Sijil Profesional atau Diploma / Ijazah (Alam Sekitar/ Kesihatan/ Keselamatan) atau disiplin yang setaraf dengannya
 2. Pegawai Keselamatan & Kesihatan Berdaftar (SHO) dengan DOSH Malaysia, adalah pemegang buku hijau
 3. Sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam aktiviti berkaitan keselamatan dalam industri pembinaan
 4. Sanggup bekerja di Tembila, Terengganu

Faedah:

 1. Cuti tahunan
 2. Insurans
 3. Faedah perubatan
 4. Faedah pergigian

Bagi yang berminat, sila kemukakan resume terkini berserta gaji yang diharapkan dan salinan sijil pendidikan kepada kerjaya @ireka.com.my atau hubungi Fauziana di talian(phone number)untuk maklumat lanjut.


Laporkan kekosongan ini 🏴