Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Jurutera, Perancangan

Ireka Corporation Berhad Disiarkan: 22 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tugas dan Tanggungjawab:

 • Untuk melaksanakan perancangan projek dan menyediakan program kerja untuk sebarang projek baharu.
 • Untuk melaksanakan semua dasar, aktiviti, prosedur, arahan yang relevan dan diperlukan oleh sistem kualiti.
 • Untuk berhubung dengan Perunding mengenai isu berkaitan perancangan dan penjadualan projek.
 • Untuk menyemak jadual projek apabila perlu
 • Untuk menyelaraskan dengan Sub-kontraktor untuk memastikan jadual projek mereka yang diserahkan kepada kami mematuhi program induk kami.
 • Untuk mengenal pasti laluan kritikal dan memberi taklimat kepada pasukan tapak mengenai keseluruhan strategi projek, perancangan dan urutan kerja mengikut program kerja induk yang diluluskan.
 • Mengemas kini dan menyemak kemajuan projek setiap minggu dan melaporkan pencapaian objektif yang disasarkan.
 • Untuk membantu menyediakan dan menyusun Laporan Kemajuan setiap bulan atau dua minggu mengikut keperluan.
 • Untuk melaksanakan apa-apa dan semua tugas dan tanggungjawab lain seperti yang diarahkan.

Keperluan:

 • Ijazah dalam Kejuruteraan Awam/Struktur atau setaraf
 • Pengalaman minimum 3 hingga 4 tahun dalam industri pembinaan dan dalam jawatan yang sama
 • Sekurang-kurangnya 4 tahun pengalaman pengaturcaraan menggunakan Primavera atau Microsoft Project
 • Mampu mengendalikan projek kerja bangunan / infrastruktur bertingkat pantas pantas.

 

Faedah :

 • Cuti tahunan
 • Insurans (GPA & GHS)
 • Tempat letak kenderaan bermusim disediakan
 • Faedah perubatan
 • Faedah pergigian

Bagi yang berminat, sila kemukakan resume terkini berserta gaji yang diharapkan dan salinan sijil pendidikan kepada kerjaya @ireka.com.my atau hubungi Fauziana di talian(phone number)untuk maklumat lanjut.


Laporkan kekosongan ini 🏴