Malaysia landscape
Jawatan kerja
ROADCARE (M) SDN BHD

Eksekutif Teknikal

ROADCARE (M) SDN BHD Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1) Menyediakan laporan kemajuan rutin bulanan (Laporan Eksekutif).

2) Membantu Pengurus Wilayah dalam penyediaan program kerja dan perancangan kerja-kerja penyelenggaraan rutin.

3) Untuk memantau dan mengekalkan peruntukan belanjawan daripada pelanggan dalam had yang diluluskan.

4) Membantu Pengurus Wilayah dalam menyusun dan menyemak kemajuan fizikal & kewangan termasuk penyerahan tuntutan kepada pelanggan dan pembayaran kepada subkontraktor.

5) Membantu Pengurus Wilayah dalam keseluruhan proses penyediaan, penyemakan, pemantauan, penyelarasan dan pengemaskinian aktiviti penyelenggaraan yang akan dijalankan.

6) Untuk membantu Pengurus Wilayah memastikan semua kecacatan yang dikenal pasti oleh Pemeriksa Teknikal melalui Sistem Pemeriksaan Rutin (RIS) diperiksa, disemak dan memastikan tindakan yang perlu diambil dengan segera dan disahkan.

7) Untuk menjalankan pemeriksaan tapak dan lawatan tapak untuk memastikan semua subkontraktor melaksanakan kerja mereka mengikut Manual Arahan Kerja, Pelan Pemeriksaan & Pengujian dan spesifikasi.

8) Untuk membantu Pengurus Wilayah memantau semua objektif dan sasaran dipenuhi dan dipatuhi seperti yang ditetapkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 9001:2008)

9) Menyediakan Pemantauan R01&R02 mengikut daerah, statistik lubang dan pencapaian R01&R02 Wilayah setiap bulan atas permintaan JKR

10) Sediakan Tracker bulanan 'Piagam Pelanggan KKR/JKR' & Format Log Aduan.

11) Menyedia dan menyusun bulanan Format Log NCR & Ringkasan Arahan Tapak (SI) dari Pejabat Kawasan.

12) Menyusun dan menyemak Kemajuan Bulanan Tarikh Kerja Selesai R03, R05 & R07 dari Pejabat Kawasan.

13) Menyusun dan menyemak Penyelenggaraan Rutin Subkontraktor Kad Skor bulanan daripada Pejabat Kawasan.

14) Menyedia dan menyusun penilaian prestasi kerja-kerja Rutin & Berkala subkontraktor.

15) Menyusun Premix bulanan (Hotmix & Coldmix) & Crack Sealing Laporan Terpakai Subkontraktor dan jabatan dari Pejabat Kawasan.

16) Menyelia pasukan penyelenggaraan dalam melaksanakan kerja harian.


Laporkan kekosongan ini 🏴