Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pembangun Java

Hexamatics ServComm Disiarkan: 25 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tugas & Tanggungjawab Prinsip:

• Bekerjasama dengan Ketua Teknikal dalam analisis, reka bentuk dan melaksanakan kerja pengekodan sistem.

• Lakukan aktiviti jaminan kualiti (QA) seperti ujian unit, ujian sistem dan semakan kod.

• Lakukan pembetulan pepijat sistem berdasarkan tiket laporan yang diterima daripada penguji.

• Melaksanakan dan membantu dalam penyepaduan sistem, pemindahan data dan pelaksanaan secara langsung dengan pasukan projek.

• Mengambil bahagian dalam perbincangan keperluan sistem dengan pengguna perniagaan mengenai pembangunan sistem baharu.

• Membantu dalam penyediaan reka bentuk fungsi sistem dan dokumen reka bentuk teknikal.

Pengalaman & Keperluan:

 Memiliki kelayakan Diploma/Ijazah/ profesional dalam IT atau bidang berkaitan yang diiktiraf.

 1-3 tahun pengalaman kerja berkaitan.

 Pengalaman dalam analisis berorientasikan objek, alat/teknik pengaturcaraan J2EE (EJB, Perkhidmatan Web, Servlet, Spring MVC, Hibernate dan JDBC), pangkalan data RDBMS (Oracle, DB2, MySQL, MSSQL, dan lain-lain) dan SQL.

 Pengalaman projek pada aplikasi bahagian hadapan dengan Angular 5 (dan ke atas), RxJS & Bootstrap 4 (dan ke atas),

 Berpengalaman dengan RESTFul API, Spring 5.x, Spring Boot, Spring Framework, Spring Security, teknologi Berasaskan Awan dan perkhidmatan Mikro akan ditambah kelebihan

 Proaktif, kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah yang baik.

 Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.

 Pengalaman bekerja di institusi kewangan (bank pelaburan, insurans & syarikat pengurusan aset) atau pendedahan dalam aplikasi kewangan akan menjadi kelebihan tambahan.


Laporkan kekosongan ini 🏴