Malaysia landscape
Jawatan kerja
Hydroscience Engineering Sdn bhd

JURUTERA TAPAK / PROJEK

Hydroscience Engineering Sdn bhd Disiarkan: 5 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tanggungjawab:

• Boleh mengendalikan projek rawatan air dan air sisa dan memastikan projek itu menepati bajet, jadual dan spesifikasi

• Membantu pengurusan dalam perancangan, semakan spesifikasi, penyediaan lukisan kad automatik, penyeliaan dan semakan pemasangan peralatan,

• Setelah projek selesai, jurutera akan membantu dalam penyediaan dokumen seperti manual operasi & penyelenggaraan, seperti lukisan binaan, ujian & pentauliahan, laporan, dsb.

• Membantu dalam menyelesaikan masalah sistem apabila diperlukan.

• Dan tanggungjawab dan kuasa lain yang diberikan oleh atasan dari semasa ke semasa.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: HR Admin dan Pegawai, Pembangun Perisian Full Stack, PAKAR TEKNIKAL, Eksekutif jualan, HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar.