Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Penulis Perubatan

Spark Hunts Resources Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Penulis Perubatan

 

Deskripsi kerja

Membangunkan pelbagai jenis program pendidikan & komunikasi perubatan/boleh disampaikan seperti

 • Manual latihan/slaid
 • Semak artikel,
 • Monograf produk
 • dek slaid CME
 • Surat berita
 • Laporan kes,
 • Barangan Promosi Jenama
 • Hasil Pendidikan Pesakit
 • Ringkasan penceramah antarabangsa.

2. Carian kandungan, penyuntingan, penciptaan papan cerita untuk penghantaran multimedia seperti CD interaktif, filem pendidikan pesakit, filem e-perincian, tapak web dan animasi.

3. Pembuktian utama dokumen/ fail.

 

Keperluan Kerja:

 • Sekurang-kurangnya Diploma atau Ijazah dalam mana-mana fail berkaitan
 • 3 tahun pengalaman bekerja dalam penulis perubatan
 • Penguasaan bahasa Inggeris yang baik
 • Keupayaan untuk menulis salinan yang jelas, ringkas dan betul dari segi tatabahasa
 • Arif dalam menyusun maklumat daripada sumber dalam talian dan luar talian
 • Pengalaman dalam penulisan/penyuntingan/pembaca pruf kandungan produk akan menjadi kelebihan tetapi bukan pra-syarat
 • Penyampaian projek/tugas dalam tempoh masa yang diberikan/dipersetujui
 • Bersedia bekerja di Kuala Lumpur


Laporkan kekosongan ini 🏴