Malaysia landscape
Jawatan kerja
Yushinmi Sdn Bhd

Krew perkhidmatan

Yushinmi Sdn Bhd Disiarkan: 6 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

# Kami memerlukan warga Malaysia tempatan sahaja #

Keperluan pekerjaan:

 • Pengalaman dalam industri restoran diutamakan
 • Mesti mempunyai pengangkutan yang boleh dipercayai
 • Menulis & bertutur bahasa Melayu & Inggeris
 • Kemahiran asas matematik, keupayaan untuk membuat perubahan
 • Sikap mesra dan sikap positif
 • Boleh dipercayai dan boleh dipercayai
 • Komitmen kepada perkhidmatan pelanggan yang cemerlang
 • Mampu mengendalikan kerja dalam persekitaran yang pantas
 • Menyumbang kepada perkhidmatan pelanggan melalui pelbagai platform.

Tanggungjawab pekerjaan:

 • Patuhi polisi dan prosedur keselamatan dan kebersihan makanan dan minuman.
 • Melaksanakan operasi untuk kecemerlangan perkhidmatan.
 • Berinteraksi dengan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada tetamu.
 • Mengekalkan persekitaran perkhidmatan dan pengeluaran makanan dan minuman.
 • Mengekalkan prosedur kawalan kualiti.
 • Bersedia untuk perkhidmatan (mise en place).
 • Memproses pembayaran.
 • Unjurkan imej yang positif dan profesional.
 • Menyediakan perkhidmatan kaunter/bawa pulang.
 • Menyediakan keselamatan dan keselamatan untuk tetamu.
 • Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di peringkat operasi.

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Chef Pastri Eksekutif.