Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

kerani pejabat

PL GARDEN SDN BHD Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

INTERNSHIP DIALU-ALUKAN

Seorang Kerani Pejabat bertanggungjawab untuk pelbagai tugas perkeranian dan pentadbiran dalam syarikat termasuk menyediakan dokumen, penjadualan mesyuarat dan mengemas kini rekod syarikat. Kerani pejabat melaksanakan pelbagai tugas termasuk gabungan menjawab telefon, simpan kira, menaip atau pemprosesan perkataan, pengendalian mesin pejabat dan pemfailan. Kerani pejabat boleh bekerja dalam pelbagai tetapan dalam pelbagai industri dalam persekitaran pejabat.

Tanggungjawab untuk Kerani Pejabat

 • Kekalkan fail dan rekod supaya ia kekal dikemas kini dan mudah diakses
 • Jawab telefon untuk menerima mesej atau ubah hala panggilan kepada rakan sekerja yang sesuai
 • Isih dan edarkan mel masuk dan sediakan mel keluar (sampul surat, bungkusan, dsb.)
 • Gunakan peralatan pejabat seperti mesin fotostat, pencetak dsb. dan komputer untuk pemprosesan perkataan dan penciptaan hamparan
 • Buat urusan perjalanan untuk kakitangan pejabat
 • Menjalankan tugas asas simpan kira dan mengeluarkan invois, cek dsb
 • Lengkapkan jadual kerja, uruskan kalendar dan aturkan janji temu
 • Memproses dan menyediakan dokumen, seperti borang perniagaan atau kerajaan dan laporan perbelanjaan

Kelayakan untuk Kerani Pejabat

 • Kebiasaan dengan prosedur pejabat dan prinsip perakaunan asas
 • Pengetahuan kerja tentang peranti dan proses pejabat
 • Kemahiran dengan MS Office
 • Pengetahuan yang kukuh tentang prosedur pejabat dan proses perakaunan asas
 • Kemahiran komunikasi dan organisasi yang cemerlang
 • Berorientasikan perkhidmatan pelanggan
 • Jurutaip pantas dengan kebolehan berbilang tugas yang sangat baik
 • DOKUMEN FAIL
 • SOKONG PEKERJA LAIN
 • SISTEM SQL
 • EXCEL
 • MICROSOFT WORDS

Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, EXEC SERVIS PELANGGAN-Fasih berbahasa Mandarin ada, RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN.