Malaysia landscape
Jawatan kerja
AGENSI PEKERJAAN STAR GLOBAL SDN BHD

RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN

AGENSI PEKERJAAN STAR GLOBAL SDN BHD Disiarkan: 15 Bulan Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

· Mengenal pasti dan membangunkan hubungan pelanggan/perniagaan.

· Menasihati dan menjual penyelesaian yang paling sesuai untuk menarik calon dan mengekalkan pangkalan data calon.

· Menilai dan bertindak balas kepada keperluan setiap pelanggan atau tugasan tertentu.

· Mencari calon yang sesuai dan memberi taklimat kepada mereka tentang peluang yang ditawarkan oleh pelanggan.

· Menguruskan proses melalui temuduga untuk menawarkan peringkat dan seterusnya.

· Merundingkan kadar gaji dan gaji dan memuktamadkan pengaturan antara pelanggan dan calon.

· Menawarkan CV, temu duga dan nasihat kerjaya am.

· Rangkaian untuk membina maklumat perniagaan yang boleh ditukar kepada peluang komersial.

 • Penyumberan dan pemadanan calon kepada Pelanggan.
 • Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang sebelum dan selepas jualan.
 • Membangunkan dan melaksanakan strategi pengambilan.
 • CRM yang baik.
 • Sumber untuk perniagaan baharu mengikut keperluan.
 • Bekerjasama dengan perekrut negara lain dan pengurus pengambilan pekerja.
 • Siasatan susulan rapat dengan teliti.
 • Menguruskan proses pengambilan hujung ke hujung termasuk saringan resume, temu duga dan melanjutkan tawaran kepada calon.
 • Menyokong kempen pengambilan syarikat (penempatan di luar negara)
 • Analisis arah aliran dan data pengambilan pasaran.
 • Sebarang tugas ad-hoc lain seperti yang diberikan.

Laporkan kekosongan ini 🏴