Malaysia landscape
Jawatan kerja
GECB VENTURES SDN. BHD.

Penyelidikan Pasaran Internship

GECB VENTURES SDN. BHD. Disiarkan: 6 Bulan Bekerja dari rumah
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Seorang penyelidik pasaran bertanggungjawab untuk mengumpul dan menganalisis maklumat data untuk membuat keputusan politik, sosial dan ekonomi yang termaklum. Penyelidik pasaran pakar dalam sama ada penyelidikan kuantitatif atau kualitatif. Penyelidikan kuantitatif melibatkan kerja dengan statistik dan peratusan dan boleh memberikan hasil yang cepat manakala penyelidikan kualitatif melibatkan menganalisis pendapat. Kami mengumpulkan maklumat tentang pendapat pelanggan, pelaburan dan aliran pemasaran.

Tanggungjawab untuk Penyelidikan Pasaran

  • Rujuk pelanggan tentang objektif dan keperluan projek

  • Merangka pelan dan membentangkannya kepada pengurusan kanan atau pelanggan

  • Menjalankan penyelidikan kuantitatif atau kualitatif

  • Mereka bentuk kaedah penyelidikan khusus seperti soal selidik

  • Gunakan perisian statistik untuk mengurus dan mengatur maklumat memantau kemajuan projek penyelidikan

  • Mengurus dan menyusun maklumat dengan perisian statistik yang menjalankan tinjauan kualitatif atau kuantitatif

  • Menganalisis dan mentafsir data untuk mengenal pasti corak dan penyelesaian, termasuk tinjauan dan transkrip kumpulan fokus

  • Kekal dimaklumkan sepenuhnya tentang arah aliran pasaran, pihak lain menyelidik dan melaksanakan amalan terbaik.

Jenis Pekerjaan: Internship

Tempoh kontrak: 3 bulan

Jadual:

  • Isnin hingga Jumaat 9AM-6PM

Lokasi Bekerja akan berada di Johor Bahru dan membolehkan anda bekerja dari rumah.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, EXEC SERVIS PELANGGAN-Fasih berbahasa Mandarin ada, HR EXECUTIVE-Kefasihan dalam bahasa Mandarin adala.