Malaysia landscape
Jawatan kerja
Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd

Penolong Pengurus, Akaun

Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd Disiarkan: 14 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Sebagai Penolong Pengurus, Akaun di Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd., anda akan bertanggungjawab untuk menguruskan portfolio pelanggan utama kami di peringkat negara dan menyumbang secara positif kepada mengembangkan hubungan perniagaan dengan pelanggan sedia ada. Anda mesti dapat membina hubungan jangka panjang yang positif dengan berkesan dengan pelanggan sedia ada kami yang akhirnya memaksimumkan hasil jualan dan menegakkan standard tertinggi perkhidmatan pelanggan.

Tanggungjawab:

- Membangun dan melaksanakan strategi kumpulan untuk mencapai matlamat organisasi

- Bekerjasama dan memimpin pasukan dengan jabatan lain untuk mencapai KPI

- Mempengerusikan operasi harian syarikat dan kerja pengurusan dan prestasi komersial

- Jaminan kualiti perkhidmatan yang diberikan (mana-mana Kawasan yang dilindungi seperti perakaunan/simpan kira, semakan kewangan, pematuhan cukai)

- Pembangunan dan analisis kewangan dalaman

- Memulakan/merumuskan petunjuk prestasi pekerja

Keperluan:

- Akauntan Berkelayakan dengan CPA/ACCA atau kelayakan profesional / Pemegang Ijazah yang setara dalam Perakaunan.

- Sekurang-kurangnya 3-5 tahun pengalaman yang berkaitan dalam Perakaunan.

- Mampu mematuhi keperluan berkanun, seperti Malaysian Financial Reporting Standard (MFRS), International Financial Reporting Standard (IFRS), Malaysian Taxation, GST, dan SST.

- Fasih menulis dan bertutur dalam bahasa Inggeris.

- Cemerlang dalam Aplikasi MS Office, SQL, AutoCount Cloud, XERO dan lain-lain.

- Keupayaan untuk mengurus pasukan dari segi ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan dan pematuhan.

- Sangat teratur dengan keupayaan untuk mengutamakan dan mengurus pelbagai tugas dan tarikh akhir.

- Berfokuskan perkhidmatan pelanggan, pemikir keusahawanan dan komersial.

- Komited dengan komunikasi yang baik, kemahiran interpersonal dan analitikal.

- Bersedia bekerja dalam budaya kerja Jepun.


Laporkan kekosongan ini 🏴