Malaysia landscape
Jawatan kerja
ND PAPER MALAYSIA (SELANGOR) SDN BHD

Pembantu peribadi

ND PAPER MALAYSIA (SELANGOR) SDN BHD Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Deskripsi kerja:

1) Terjemahan dari segi perbualan dan dokumen (Terjemah dari Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia ke Mandarin dan sebaliknya).

2) Menyediakan sokongan pentadbiran pejabat untuk memastikan operasi pengurusan pejabat dan bangunan yang cekap.

3) Mewakilkan tugas mengikut kesesuaian kepada ahli pasukan yang lain.

4) Mampu bekerja Di Bawah Tekanan dan mengendalikan perkara sulit.

5) Mampu bekerja secara berdikari dan pelbagai tugas.

6) Mengendalikan tugas ad-hoc yang diberikan oleh pihak atasan/pengurusan dari semasa ke semasa.

7) Untuk mengendalikan komunikasi masuk dan keluar harian, termasuk pertanyaan e-mel dan telefon dengan cepat dan profesional.

8) Membantu dalam penyediaan laporan yang dijadualkan secara berkala, dan pengesanan.

9) Lain-lain tugas yang diberikan oleh pihak atasan.

Keperluan pekerjaan:

1) Calon mestilah memiliki sekurang-kurangnya STPM / Diploma dalam mana-mana bidang.

2) Sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dalam pekerjaan bidang yang berkaitan (Kilang/Perniagaan Antarabangsa/Kerajaan).

3) Dapat memulakan kerja dengan segera atau dengan notis yang singkat akan menjadi satu kelebihan.

4) Language required : Mandarin, English and Bahasa Malaysia.

5) Bertanggungjawab, bekerja keras, proaktif, bersopan santun dan berperibadi menyenangkan.

6) Pengetahuan yang mantap tentang Pakej Microsoft Office.


Laporkan kekosongan ini 🏴