Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pembantu admin

TOGL Technology Sdn Bhd Disiarkan: 22 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Penerangan mengenai pekerjaan:

· Mengendalikan tugas berkaitan pentadbir.

· Menyelesaikan masalah pentadbiran dan pertanyaan

· Menyelenggara inventori bekalan pejabat

· Menyediakan laporan harian, mingguan dan bulanan.

· Menjalankan tugas-tugas pentadbiran seperti memfailkan, menaip, menyalin, menjilid, mengimbas dsb.

· Membangunkan dan mengemas kini sistem pentadbiran untuk menjadikannya lebih cekap.

· Untuk melakukan terjemahan mudah (Bahasa Malaysia, Inggeris dan Mandarin)

· Untuk berhubung dengan jabatan lain yang berkaitan.

· Mampu melakukan pelbagai tugas.

· Bertanggungjawab dalam mana-mana tugas lain yang diberikan oleh Pegawai Pelapor.

Keperluan:

· Mesti memiliki sekurang-kurangnya SPM, STPM/Diploma dalam mana-mana disiplin.

· Diutamakan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam kapasiti yang sama. Fresh graduate digalakkan memohon.

· Mahir dalam Aplikasi Microsoft Office terutamanya Microsoft Excel dan Word.

· Required language(s): Mandarin, English, Bahasa Malaysia.

· Boleh berkomunikasi dalam bahasa Mandarin yang fasih adalah kelebihan tambahan.

· Mampu mengikut arahan dan bekerja secara berdikari.

· Bersedia bekerja 5 hari seminggu.

· Boleh memulakan kerja dengan segera .

· HANYA calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

· Lokasi kerja: Empire Damansara


Laporkan kekosongan ini 🏴