Malaysia landscape
Jawatan kerja
WEBHAUS TECHNOLOGIES SDN BHD

PEMBANTU TADBIR

WEBHAUS TECHNOLOGIES SDN BHD Disiarkan: 19 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

DESKRIPSI KERJA

1) Menjalankan tugas pentadbiran seperti pemfailan (untuk memastikan dan menyelaraskan pemfailan dokumen yang betul), menyalin, mengimbas dan lain-lain

2) Menyelaras aktiviti pengurusan pejabat dan menyediakan sokongan pentadbiran untuk memastikan operasi pejabat yang cekap

3) Melaksanakan urusan berkaitan HR sepenuhnya termasuk gaji

4) Memastikan dan mengendalikan Faedah Pekerja (PERKESO, KWSP)

5) Sediakan perjanjian yang diminta oleh Pengurusan (Cth : Perjanjian Tanpa Pendedahan)

6) Sediakan dokumen untuk audit dalaman atau luaran

7) Mengurus dan memantau wang runcit

8) Semak dan proses semua tuntutan kakitangan sebelum dihantar untuk kelulusan

9) Pengetahuan akaun asas dan sediakan baucar pembayaran untuk sebarang transaksi kewangan atau yang berkaitan dsb

10) Pembayaran susulan daripada pelanggan (jika perlu)

11) Membuka, mengisih dan mengedar surat-menyurat masuk

12) Jawab (mengendalikan komunikasi dengan pelanggan jika ada sebarang pertanyaan), skrin dan pindahkan panggilan telefon masuk

13) Membantu dalam tugasan ad hoc yang diberikan oleh Pengurusan

KEPERLUAN

1) Minimum Diploma dan ke atas dalam bidang berkaitan

2) Sekurang-kurangnya 1-2 tahun pengalaman bekerja

3) Kemahiran komputer dan pengetahuan tentang perisian yang berkaitan

4) Pengetahuan tentang pengendalian peralatan pejabat standard

5) Pengetahuan tentang prosedur dan sistem perkeranian dan pentadbiran seperti pemfailan dan penyimpanan rekod

6) Pengetahuan tentang prinsip dan amalan asas pengurusan pejabat


Laporkan kekosongan ini 🏴