Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

HR DAN ADMIN EKSEKUTIF KANAN

SWITCH FLOW SDN BHD Disiarkan: 23 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Deskripsi kerja:

-Pimpin pasukan untuk memenuhi objektif

- Gaji bulanan dan elaun

- Menyediakan dan menyebarkan surat-menyurat, memo dan borang.

- Failkan dan kemas kini maklumat hubungan pekerja.

- Menyokong dan memudahkan penyiapan laporan biasa.

- Membangun dan menyelenggara sistem pemfailan.

Keperluan:-

- Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Diploma/Pendahuluan/Pendidikan Tinggi

- Sekurang-kurangnya 4 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

- Sabar dan tepat dalam kerja.

- Bekerja dengan pengawasan minimum

- Umur: 32 tahun ke atas

- Lebih suka latar belakang bidang pembuatan

- Familiar dalam senarai gaji SQL

- Familiar dalam Microsoft office


Laporkan kekosongan ini 🏴