Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Eksekutif Halal

Omega Health Products Disiarkan: 23 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:
  • Menyokong sepenuhnya pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (HAS)
  • Bertanggungjawab dalam menguruskan tugas berkaitan hal Halal, seperti permohonan pensijilan Halal dalam syarikat.
  • Mengekalkan hubungan dengan JAKIM dan agensi kerajaan.
  • Latihan kepada kakitangan tentang peraturan keselamatan makanan Halal.
  • Mesti mempunyai latar belakang akademik yang sesuai dalam pendidikan Islam atau yang setaraf dengannya.
  • Perlu mendapat pensijilan eksekutif halal yang berdaftar dengan Halal
  • Lembaga Profesional (HPB).
  • Mesti mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
  • Mesti mempunyai pengetahuan asas Teknologi Maklumat (IT) kerana ia mesti dilakukan melalui salinan cetak dan salinan lembut.

Laporkan kekosongan ini 🏴