Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Eksekutif HR | Subang Jaya | sehingga RM4200 | FZ

Nala Employment Services Disiarkan: 16 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Syarikat Logistik, Subang Jaya


TANGGUNGJAWAB

 • Bertanggungjawab dalam mengendalikan senarai gaji, untuk memastikan rekod gaji dikemas kini, diproses tepat pada masanya dan tepat.
 • Bertanggungjawab dalam mengira tuntutan lebih masa, elaun kehadiran dan insentif, dsb.
 • Mentadbir dan menyelenggara pangkalan data pengambilan dan membuat susulan ke atas surat dan isu berkaitan pekerjaan lain.
 • Bertanggungjawab memantau dan menyelenggara rekod cuti dan kehadiran pekerja.
 • Bertanggungjawab dalam pentadbiran transaksi personel meliputi insurans kumpulan / pentadbiran perubatan.
 • Penyelenggaraan fail dan rekod kakitangan.
 • Membantu mengemas kini urusan latihan dan pemprosesan tuntutan HRDF.
 • Membantu menjalankan program orientasi pekerja baharu.
 • Untuk bertanggungjawab ke atas projek penglibatan pekerja dan aktiviti kakitangan ad-hoc.
 • Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab lain yang selaras dengan peranan.

KEPERLUAN

 1. Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya diploma
 2. Minimum 3 tahun pengalaman bekerja
 3. Celik komputer
 4. Mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik
 5. Terperinci dan teliti
 6. Analitikal

Laporkan kekosongan ini 🏴