Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Bantuan Pentadbiran / Pegawai

MV Management Council Disiarkan: 7 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

1. Pentadbiran Am dan pengetahuan asas Kewangan.

2. Pengetahuan sistem pemfailan dan Sistem Kawalan Inventori.

3. Pengetahuan komputer yang baik dalam Microsoft Office.

4. Kemahiran Perkhidmatan Pelanggan.

5. Interaksi dengan pembekal, kontraktor dan pembekal perkhidmatan utiliti penyumberan luar.

6. Penyediaan laporan mudah bulanan, Suku Tahunan atau Tahunan untuk pengurusan.

7. Mampu bekerja dalam pasukan untuk memberikan hasil.

8. Penguasaan yang baik dalam penulisan dan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.

9. Pengalaman bekerja selama 2 hingga 3 tahun akan menjadi kelebihan tambahan, pemegang Diploma Baru atau lepasan sekolah menengah digalakkan memohon, latihan sambil bekerja akan disediakan.


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, EXEC SERVIS PELANGGAN-Fasih berbahasa Mandarin ada, RECRUITMENT CONSULTANT-FLUF IN MANDARIN, Eksekutif jualan, HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar.