Malaysia landscape
Jawatan kerja
The Play Project Mahavidya Sdn Bhd

ahli terapi pekerjaan

The Play Project Mahavidya Sdn Bhd Disiarkan: 18 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Tujuan Keseluruhan Kerja

Jurupulih Pekerjaan Kanan menyediakan penjagaan, rawatan dan pendidikan pelanggan dengan kerjasama pasukan penjagaan kesihatan yang berbeza.

 

Mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas dalam bidang kepakaran, individu tersebut melakukan penilaian dan intervensi terperinci untuk pelanggan, melatih ahli terapi pekerjaan baharu atau junior dalam aktiviti ini, menyelia ahli pasukan dan memantau beban kes mereka.

 

Individu itu harus bekerja pada masa-masa dalam pasukan kolaboratif, antara disiplin dengan guru, doktor, ahli psikologi, ahli fisioterapi dan ahli terapi pertuturan. Memaparkan inisiatif dan kepekaan terhadap keperluan pelanggan, serta mempunyai pengurusan yang baik, kepimpinan dan kemahiran menyelesaikan masalah, adalah penting.

 

 • Membantu dalam pembangunan, promosi atau pemasaran perkhidmatan klinikal baharu.
 • Mengetuai bersama projek peningkatan kualiti.
 • Sampaikan keputusan penilaian, rancangan terapi, matlamat dan ukuran hasil kepada pelanggan dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan.
 • Menyampaikan pelan intervensi, status pelanggan dan kriteria pelepasan kepada pelanggan dan pihak berkepentingan.
 • Menjalankan penilaian fungsi untuk menentukan intervensi terapi yang diperlukan.
 • Menyelaras program sangkutan klinikal untuk pelajar OT.
 • Berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan untuk menyokong pelanggan dalam mencapai matlamat rawatan mereka.
 • Menyampaikan intervensi yang sesuai untuk memudahkan prestasi pekerjaan klien berdasarkan penemuan, matlamat dan pelan rawatan.
 • Menyampaikan bengkel komuniti untuk memperkasakan pelanggan dan ibu bapa.
 • Menyampaikan latihan atau dalam perkhidmatan kepada rakan sekerja.
 • Menilai kemajuan dan hasil terapi menggunakan ukuran hasil terapi terpilih pada selang masa yang tetap.
 • Mentor kakitangan sokongan dan ahli terapi untuk tujuan pembangunan profesional.
 • Ubah suai pelan terapi.
 • Mengambil bahagian dalam projek penyelidikan untuk menyumbang kepada amalan berasaskan bukti.
 • Mengambil bahagian dalam pembangunan garis panduan amalan klinikal.
 • Rancang induksi dan orientasi klinikal untuk ahli pasukan baharu.
 • Pilih ukuran hasil yang sesuai dan khusus untuk membolehkan penilaian kemajuan dan hasil terapi.
 • Ajar teknik dalam penilaian dan pengurusan kes asas dan kompleks.

PENGETAHUAN, PENGALAMAN DAN KEMAHIRAN DIPERLUKAN

· Penguasaan bahasa Inggeris & Bahasa Melayu pertuturan dan bertulis yang baik

· Kemahiran pemerhatian, teori dan pengendalian yang baik dalam terapi pekerjaan kanak-kanak.

· Kemahiran interpersonal yang baik.

· Kemahiran organisasi, perancangan dan pelbagai tugas yang kukuh.

· Mampu bekerja secara kolaboratif dalam pasukan dan pengurusan pelbagai disiplin.

· Mampu bekerja di bawah tekanan dan menunjukkan fleksibiliti dan keterbukaan untuk berubah.

· Mempunyai empati yang tinggi dan kebolehan mengawal emosi.

· Dapat menjalankan sesi terapi yang menyeronokkan dan kreatif.

· Menjadi fleksibel namun berazam untuk mencapai matlamat intervensi.

· Kekal dikemas kini tentang perkembangan baharu dan bersedia untuk membangunkan dirinya dalam bidang profesional melalui membaca, menghadiri webinar, meminta pengurusan untuk menghadiri bengkel yang berkaitan dan mengendalikan serta menghadiri latihan dalam Pasukan Projek Play.

PENDIDIKAN DIPERLUKAN

· Calon mesti memiliki ijazah dalam Terapi Carakerja atau kelayakan yang setaraf dengannya

· Diploma/ Ijazah dalam terapi Carakerja

· Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman Terapi Carakerja dengan kanak-kanak berkeperluan khas.


Laporkan kekosongan ini 🏴