Malaysia landscape
Jawatan kerja
dreamcareerbuilder.com

Pengurus sumber manusia

Menta Construction Sdn Bhd Disiarkan: 15 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Deskripsi kerja

1. Pembangunan dan pelaksanaan sistem - Menganalisis, mereka bentuk dan melaksanakan sistem dan strategi baharu untuk membantu syarikat mengurangkan kos, meningkatkan akauntabiliti di tempat kerja dan meningkatkan kecekapan pekerja

2. Pengambilan dan pemilihan - Membangunkan, mengoptimumkan dan memimpin keseluruhan proses pengambilan pekerja berdasarkan keperluan tenaga kerja organisasi

3. Pengurusan prestasi - Bekerjasama dengan pengurusan kanan untuk menetapkan, memantau dan menilai KPI pekerja

4. Pemerolehan dan pengurusan bakat - Secara proaktif mencari cara baharu untuk mendapatkan dan mengekalkan bakat berkualiti tinggi (Dalam Talian dan Luar Talian). Mencadangkan dan melaksanakan pelan hala tuju kerjaya dan pelan penggantian.

5. Gaji dan Pematuhan - Memastikan pelaksanaan gaji bulanan dan bayaran berkanun tepat pada masanya dan tepat. Mempunyai pemahaman yang kukuh tentang undang-undang dan peraturan berkaitan pekerjaan termasuk dasar HR

6. Pampasan & Faedah - Membangunkan dan melaksanakan sistem yang membolehkan pengurusan mengenal pasti, menyemak dan memberi ganjaran kepada kakitangan berprestasi tinggi dengan tepat

7. Latihan dan Pembangunan - Untuk memantau dan menyediakan ringkasan prestasi, kemahiran dan pengetahuan pekerja. Untuk memahami dan menyampaikan keperluan dan latihan yang diperlukan oleh pekerja. Membangun dan melaksanakan program latihan yang disesuaikan untuk setiap peranan dalam organisasi.

8. Pembangunan Budaya - Melaksanakan sistem dan strategi untuk memupuk budaya kerja yang positif berdasarkan keperluan organisasi

9. Penyiasatan, Pengurusan Tatatertib dan Konflik - Menyiasat dan mengendalikan, mengikut akta pekerjaan, sebarang isu disiplin yang mungkin timbul. Selesaikan pertanyaan dan isu - naikkan ke tahap yang betul bergantung pada jenis isu.

Keperluan:

1. Ijazah Sarjana Muda/ Sarjana dalam Sumber Manusia atau bidang berkaitan

2. Minimum 5 tahun pengalaman bekerja

3. Pengalaman dalam industri pembinaan akan menambah kelebihan.

4. Keupayaan untuk melakukan pemfailan pengurusan ISO 9001

5. Mempunyai kebolehan menganalisis masalah dan mencari penyelesaian yang berkesan

6. Kemahiran pengurusan masa yang kukuh yang memastikan tugasan diselesaikan tepat pada masanya

7. Mahir dalam Aplikasi MS Office

8. Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik


Laporkan kekosongan ini 🏴