Malaysia landscape
Jawatan kerja
Spark Hunts Resources

Jurulatih Perkhidmatan Pelanggan / LDQA (Pencerama

Spark Hunts Resources Disiarkan: 4 Bulan
Laporkan kekosongan ini 🏴

Huraian:

Jurulatih Perkhidmatan Pelanggan / LDQA (Penceramah Bahasa Mandarin)

Tanggungjawab kerja:

 • Berdasarkan perkembangan perniagaan perkhidmatan pelanggan, kumpulkan dan analisa keperluan latihan dan wujudkan pemilihan jurulatih dalaman yang mantap, latihan, perancangan kurikulum, dan mekanisme insentif bakat.
 • Bertanggungjawab dalam merangka strategi latihan yang memenuhi pembangunan pasukan perkhidmatan pelanggan.
 • Bertanggungjawab dalam menyediakan mekanisme penjejakan kesan yang munasabah dan cekap, pengoptimuman dan penghalusan berterusan sebagai tindak balas kepada maklum balas dan keperluan fungsi kerja, dan pembangunan kursus yang cepat
 • Kapasiti membina keperluan pasukan perkhidmatan pelanggan, mereka bentuk program & keperluan latihan, mewujudkan mekanisme latihan dalam talian dan luar talian, dan melaksanakan pemerkasaan pra-kerja, pemerkasaan semasa kerja dan latihan lain Bekerja untuk memastikan kandungan pemerkasaan latihan dilaksanakan dalam pasukan perkhidmatan pelanggan
 • Sentiasa menjalankan penyelidikan permintaan latihan, melakukan kerja yang baik dalam tinjauan dan analisis permintaan latihan, menganalisis dan mengeluarkan keputusan data latihan, menjejaki maklum balas kesan latihan, dan melakukan kerja yang baik dalam organisasi proses latihan dan pengurusan dan penilaian kesan latihan
 • Meneroka dan menyepadukan sepenuhnya sumber dalaman dan luaran syarikat, menggunakan alat dan borang latihan secara menyeluruh, memaksimumkan liputan latihan dan kesan latihan
 • Memahami perniagaan secara mendalam, meneroka dan menganalisis keperluan latihan secara aktif, dan menjalankan perancangan projek latihan, pelaksanaan dan susulan penilaian kesan

Keperluan Kerja

 • Pendidikan Akademik: Memiliki sekurang-kurangnya Diploma/Ijazah Sarjana Muda
 • Kemahiran Bahasa: Bahasa Inggeris & Mandarin (diperlukan untuk berhubung dengan pelanggan berbahasa Mandarin)
 • Memiliki keupayaan pensijilan TTT (Train The Trainer).
 • Keupayaan untuk mereka bentuk dan mengatur penyampaian projek pemerkasaan latihan secara bebas
 • Mempunyai penjadualan sumber organisasi yang kukuh dan keupayaan kerja berpasukan
 • Keupayaan pembelajaran pantas yang kuat dan motivasi diri
 • Bersedia bekerja di Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur (berjalan kaki dari MRT)
 • Gaji RM 5000 – RM7000

Faedah:

Elaun makan (tertakluk kepada kehadiran bulan sebelumnya – sehingga RM 500 Grab Credits/bulan)

Team Building sehingga RM200 (bayar dan tuntutan)

Perlindungan Perubatan (untuk pekerja dan tanggungan – jika ada)

Cuti Tahunan 16 hari (Perolehan cuti tahunan – pekerja tidak boleh menggunakan AL untuk tiga bulan pertama)

Bonus tahunan dari 0 bulan - 4 bulan (tertakluk kepada prestasi)

Faedah selepas pengesahan :

Dana Pembelajaran & Pembangunan @ RM 1500/tahun

Subsidi Kecergasan @ RM 1000/tahun


Laporkan kekosongan ini 🏴
Kerja ini telah tamat tempoh, cuba yang serupa: Eksekutif jualan, HR & Admin Executive, Wakil Perkhidmatan Pelanggan Keluar.